103-iasis ponios Stanislavos Voronis gimtadienis

0
185

Kaniūkų kaimo gyventojos šia proga aplankyti ir pasveikinti atvyko Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič. Vienas iš ryškiausių moters pargyventų įvykių – Kaniūkų kaimo tragedija, kai sovietų partizanų būrys nubaudė taikius gyventojus už nepaklusnumą. Tąkart žuvo 38 kaimo gyventojai, keliasdešimt sužeista. Ir šiandien senolė prisimena, kaip tą naktį su maža dukrele bėgo. Ryškiausias jos prisiminimas – vienas iš partizanų, kuris nenuskriaudė jaunos moters, o patarė bėgti upės kryptimi, kur ji galėtų išsigelbėti.

„Išsigelbėjome, nes bėgome ten, kur patarė rusiškai kalbantis jaunuolis. Meldžiuosi už tą žmogų kasdien. Ten, kur ėjo kiti būrio partizanai, laukė skausmas, ugnis ir mirtis, o mes išsigelbėjome“, – pasakoja močiutė.

Kartu ji prisimena vaikystės dienas, mokyklą, kurioje jai labiausiai patiko matematiką, dirbtus darbus ir sutiktus žmones. Būdama 103 metų ji prisimena pavardes! Kitas tragiškas jos šeimos įvykis – vyro tremtis į Jakutiją. Grįžęs iš karo jis 1947 metais buvo įkalintas, iš tremties grįžo 1954 metais.

„Nuosprendis – 10 tremties metų. Bet iš tikrųjų už gerą elgesį ir darbą jam sutrumpino terminą iki 7 metų, tačiau dar metus jis dirbo ten būdamas laisvas, nes reikėjo užsidirbti pinigų grįžimui namo. Tremtyje vyras dirbo batsiuviu, vėliau sargu“, – prisimena ponia Stanislava.

Vienturtė duktė padovanojo močiutei du anūkus – Leonardą ir Valentą, jos džiaugsmas – vienintelė proanūkė Andžela.

Nepaisant to, kad ponios Stanislavos gyvenime būta tragiškų įvykių, šiandien ji žvelgia į pasaulį su didžiuliu optimizmu ir gera širdimi. Moteris nieko nekaltina, nelaiko neapykantos arba pagiežos, jaučiasi žvali ir linksma, juokauja. Močiute pasakoja, kad domisi rajono, Lietuvos ir pasaulio įvykiais, nes nori žinoti, kokiomis aplinkybėmis gyvena. Paklausta apie sveikatą ji sako, kad nebuvo gulėjusi ligoninėje, vaistai, kuriuos tekę vartoti – vaistai nuo karščio. Tiesa, aukštas spaudimas šiek tiek kamuoja, tad pastaruoju metu prireikia vaistų.

„Jus myli visas Šalčininkų rajonas. Jūs esate mums visiems puikus pavyzdys, kaip reikia mokėti teisingai žiūrėti į gyvenimą, mokėti atskirti blogį nuo gėrio, turėti savo nuomonę. Jūsų gyvenimiškoji patirtis neįkainojama, Jūsų žinios – neišsemiamos. Jūs esate Šalčininkų rajono šviesulys! Sveikinu su gimimo diena ir laukiu susitikimo kitais metais“, – kalbėjo meras Zdzislav Palevič.

Šalčininkų rajono savivaldybės informacija