Įvyko XI piligriminis pėsčiųjų žygis kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui pagerbti

0
94

Vilniaus rajone tradicinę, jau 11-ąjį kartą surengtą eiseną šiais metais lydėjo šūkis – „Kad mes būtume viena“. Šiemet organizatoriai nusprendė dalinai pakeisti piligriminės kelionės maršrutą – žygis truko vieną dieną, nuo Sudervės iki a. a. kunigo prelato J. Obrembskio kapo Maišiagaloje.

Žygio pradžioje piligrimus palaimino ir sėkmingo žygio linkėjo Sudervės Švč. Trejybės parapijos klebonas kunigas Kęstutis Masevičius.

Maišiagaloje piligrimus pasitiko svetingi Maišiagalos miestelio gyventojai kartu su Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu kunigu Edvardu Dukel. Piligriminio žygio dalyviai kartu su Maišiagalos bendruomene iškilmingų Šv. Mišių metu meldėsi už prelatą ir prašė Dievo, kad priimtų jį į savo karalystę ir jis būtų paskelbtas šventuoju. Birželio 7-ąją sukako 12 metų nuo Vilniaus krašte gerbiamo kunigo mirties.

Piligriminį žygį organizuoja Vilniaus rajono savivaldybė. Pasak organizatorių, norą dalyvauti šių metų piligriminėje kelionėje pareiškė virš 450 dalyvių. Piligriminiame žygyje dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės vicemerai Algis Vaitkevičius, Edita Tamošiūnaitė, Tarybos nariai. Kartu su piligrimais žygiavo ir Europarlamentaras Valdemaras Tomaševski, Seimo nariai Rita Tamašunienė bei Česlavas Olševski, dvasininkai, savivaldybės administracijos darbuotojai, Vilniaus rajono švietimo, kultūros ir kitų įstaigų atstovai, auklėtiniai ir jų tėvai.

Pirmoji piligriminė kelionė, pagerbiant kunigą prelatą Juzefą Obrembskį, vyko 2012 m. Ją iniciavo tuometinė Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija