2018 m. pirmo pusmečio gaisrai ir gelbėjimo darbai Vilniaus apskrityje

0
399

Dvidešimt žmonių žuvo (iš jų po 6 gyventojus Švenčionių r. sav. ir Vilniaus mieste). Daugiausia gaisrų kilo atvirosiose teritorijose  – 3389 arba 44,4 proc. visų gaisrų, išdeginusių daugiau kaip 2,1 tūkst. ha. Vilniaus apskrityje užgesinti 1358 atvirųjų teritorijų gaisrai, Kauno – 464, Šiaulių – 261, o kitose apskrityse jų kilo mažiau. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, gaisrų atvirosiose teritorijose kilo 48,6 proc. daugiau, ypač jų skaičius išaugo Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Didžiausią dalį gaisrų (63,8 proc.), kilusių atvirosiose teritorijose, sudaro nenušienautose pievose kilę gaisrai.

Per pirmąjį 2018 metų pusmetį Lietuvoje iš viso kilo 7631 gaisras. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jų skaičius išaugo 26,19 proc. Gaisruose žuvo 56 žmonės (2017 m. per tą patį laikotarpį – 60), iš jų 2 vaikai (3), o 92 gyventojai (101) patyrė traumų. Tai mažiausias per šešis mėnesius gaisruose žuvusių žmonių skaičius.

Penkerių metų gaisrų statistikos duomenimis, per pirmąjį metų pusmetį šalyje gaisruose vidutiniškai žūsta 68 žmonės, iš jų birželio mėnesį – 4 gyventojai. Šiemet birželio mėnesį gaisruose žuvo 5 žmonės.

Šalyje kilo 3 gaisrai, kuriuose žuvo  po 2 šalies gyventojus, o 50 gaisrų nusinešė po vieną žmogaus gyvybę. Miestuose žuvo 18 žmonių, o miesteliuose bei kaimo vietovėse – 38.