2022 m. Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetas – 46.463,2 mln. eurų

0
175

Jis – 8.748.3 mln. eurų didesnis, nei pernai. Daugiausia pajamų ketinama gauti iš surenkamų mokesčių (54,13 proc.) ir dotacijų (37,90 proc.). Kitos Savivaldybės pajamos sudarys 825,3 tūkst. eurų arba 1,77 proc. visų planuojamų pajamų.

Savivaldybės išlaidoms suplanuota skirti 46.463,2 mln. (100 proc.) eurų. 2021 m. savivaldybės biudžetas yra programinis ir parengtas pagal 11 Savivaldybės tarybos patvirtintų programų, pagal asignavimų valdytojus, pagal finansavimo šaltinius ir pagal priemones, remiantis Savivaldybės strateginiu veiklos planu.

Šiais metais, kaip ir praėjusiais, didžiausia dalis yra numatyta švietimo ir ugdymo sritims – 21.485 (46,24 proc. biudžeto lėšų) mln. eurų, 7.674,8 (16,52 proc.) mln. Eurų bus skirta socialinei apsaugai, 4.647,5 (10 proc.) mln. eurų – būstui ir komunaliniam ūkiui, 3.072,6 (6,61 proc.) mln. eurų – poilsiui, kultūrai ir religijai, 6.288,9 (13,5 proc.) mln. eurų – bendriems valstybėms paslaugoms. Biudžete taip pat numatytos lėšos gynybai, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai, ekonomikai, aplinkos apsaugai, sveikatos apsaugai.

Ketinama prisidėti prie naujų ES finansuojamų projektų ir tęsti jau pradėtų projektų įgyvendinimą, kurių šiais metais vykdoma 23. Jų vertė 2.625,2 mln. eurų. Europos sąjungos, valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama vykdyti šiuos projektus: „Jaunimo užimtumo skatinimas pasienio regione, gerinant jų profesinio darbo įgūdžius“, „Šalčininkų rajono savivaldybės pastato atnaujinimas (modernizavimas)“, „Šalčininkai funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas Autobusų stoties modernizavimas“, „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Šalčininkų mieste“, „Lietuvių ir lenkų bendradarbiavimas siekiant išsaugoti kultūros išteklius ir kurti pagrindą turizmui“, „Pastato-vienuolyno, esančio Pilies g.64, Norviliškiųk., Dieveniškių sen. Remontas“, „Šalčininkėlių mokyklos pastato kapitalinis remontas su paskirties pakeitimu į sporto paskirtį“ ir kt.

Už 2022 metų biudžeto patvirtinimą Tarybos nariai prabalsavo vienbalsiai.

Šalčininkų rajono savivaldybės informacija