Amerikoje, Čikagos mieste, atidengtas paminklas Lietuvos partizanų vadui Adolfui Ramanauskui – Vanagui

0
207

Vakar iškilmėse dalyvavo buvusio šalies vadovo dukra Auksutė Ramanauskaitė – Skokauskienė ir jos anūkė Inga Jancevičienė.

Paminklo autorius – skulptorius Jonas Jagėla.

Kompoziciją sudaro kovotojų už Lietuvos laisvę ženklas: vertikali ir dvi horizontalios lygiagretės, transformuotos į šakoto ąžuolo įvaizdį. Taip siekiama pabrėžti, kad 10 metų miškas buvo Lietuvos partizanų namai, o ąžuolas yra lietuvių tautos stiprybės ir nenugalimumo simbolis, plačiai naudotas partizaninio karo metu. Apatinėje paminklo dalyje – tekstas lietuvių ir anglų kalbomis, virš teksto iškaltas Vytis – Lietuvos valstybės herbas.

Adolfas Ramanauskas – Vanagas buvo aukščiausiasis  Lietuvos valstybės vadovas, daugiau nei trejus metus, kol buvo sovietų (bolševikų) nužudytas. Jo vadovaujama valstybė tik gynėsi nuo okupantų.