Antrąjį ketvirtį veterinarai gavo net ketvirtadaliu mažiau pajamų. Traukėsi įplaukos ir įmonių, teikiančių teisines pasaugas

0
123

Statistikos departamentas informuoja, jog per antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, daugiausia – 70,5 proc. – išaugo kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusios veiklos įmonių pajamos, kino ir vaizdo filmų, televizijos programų gamybos, garso įrašymo bei muzikos įrašų leidybos įmonių – 38,2 proc., meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo veiklų – 16,2 proc., reklamos ir rinkos tyrimo įmonių pajamos – 14,2 proc. Tačiau mažėjo veterinarinės veiklos pajamos – 24,1 proc. bei teisinės ir apskaitos veiklos įmonių pajamos – 2,2 proc.

Pagal planą iki metų pabaigos į biudžetą dar reikia surinkti daugiau nei 5 mlrd.  

Finansų ministerijos duomenimis, 2022 metų sausio–liepos mėnesiais valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 23,2 proc. (1 733,5 mln. eurų) daugiau nei 2021 metais tuo pačiu laikotarpiu, kuomet didžiąją dalį laikotarpio buvo taikomi griežtesni karantino ribojimai. Iš viso per sausio–liepos mėnesius gauta 9 216,8 mln. eurų ir tai sudaro 63,5 proc. metinio pajamų plano. Planuotos bendros minėtų biudžetų pajamos 2022 metams – 14 519,4 mln. eurų.

Į valstybės biudžetą gauta 7 500,1 mln. eurų, tai yra 21,9 proc. (1 346,3 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį, kai didžiąją dalį laikotarpio buvo taikomi griežtesni karantino ribojimai.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 7 047,8 mln. eurų. Tai yra 1 302,1 mln. eurų arba 22,7 proc. daugiau nei 2021 metų sausio–liepos mėnesiais. Toks ženklus pajamų iš mokesčių augimas, lyginant su praėjusiais metais, be kitų priežasčių susidarė ir dėl to, kad tuo pačiu metu pernai didžiąją dalį lyginamojo laikotarpio vis dar galiojo griežtesnės karantino sąlygos. Pažymėtina, jog einamųjų metų sausio–liepos mėnesių pajamos didele dalimi atspindi ekonominės veiklos, vykdytos nuo praėjusių metų gruodžio iki einamųjų metų birželio mėnesių, rezultatus. Per 2022 metų sausio–liepos mėnesius mokėtojai, kurie 2020–2021 metais buvo atidėję Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių mokėjimą, grąžino 228,6 mln. eurų COVID nepriemokos.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 3 397,4 mln. eurų pajamų. Tai yra 632,6 mln. eurų (22,9 proc.) daugiau nei 2021 metų sausio–liepos mėnesiais. Tokį pajamų augimą iš PVM lėmė žema 2021 metų palyginamoji bazė – švelnėjant veiklos ribojimams, pernai vartojimas pradėjo atsigauti antrąjį ketvirtį, o 2022 metais (visais mėnesiais) PVM prievolė sparčiai auga. Be to, 2021 metų sausio–liepos mėnesiais dalis mokesčių mokėtojų dar naudojosi galimybe atidėti prievolių mokėjimus, kai tuo tarpu 2022 metų sausio–liepos mėnesiais šio mokesčio atidėjimai buvo grąžinami.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) buvo 2 834,3 mln. eurų. Tai 639,5 mln. eurų (29,1 proc.) daugiau nei 2021 metų sausio–liepos mėnesiais dėl augusio užimtų gyventojų skaičiaus bei darbo užmokesčio, taip pat dėl metinėse GPM deklaracijose už 2021 metus deklaruoto reikšmingo apmokestinamųjų pajamų augimo.

Už visas akcizines prekes gauta 958,4 mln. eurų pajamų – 38,3 mln. eurų (4,2 proc.) daugiau nei 2021 metų tą patį laikotarpį. Pajamų iš akcizų augimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2021 metų gruodį–2022 metų birželį augę kai kurių akcizais apmokestinamų prekių – etilo alkoholio, cigarų ir cigarilių, elektroninių cigarečių skysčio bei degalų – pardavimai didmeninėje rinkoje. 2020 metų gruodį–2021 metų birželį degalų pardavimai buvo kritę dėl didžiąją dalį laikotarpio galiojusių asmenų judėjimo apribojimų. Taip pat prie pajamų iš akcizų augimo prisidėjo nuo 2021 metų kovo 1 d. bei nuo 2022 metų sausio 1 d. padidinti akcizų tarifai apdoroto tabako produktams, taip pat nuo 2022 metų sausio 1 d. padidinti akcizų tarifai kaitinamojo tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio gauta 996,3 mln. eurų, tai yra 248,8 mln. eurų (33,3 proc.) daugiau nei 2021 metais per tą patį laikotarpį dėl didesnių, nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, avansinio pelno mokesčio už 2022 metus ir metinio pelno mokesčio įmokų – mokėtino pelno mokesčio už 2021 metus deklaruota 30,5 proc. daugiau nei už 2020 metų finansinius rezultatus. Taip pat 2022 metų pradžioje buvo sumokėta 32,6 mln. eurų daugiau pelno mokesčio prie pajamų šaltinio nei prieš metus.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 452,3 mln. eurų, tai yra 44,2 mln. eurų (10,8 proc.) daugiau nei 2021 metų sausio–liepos mėnesiais.