Apie ką čia?

0
273

Vilniaus rajono savivaldybė šiandien išplatino pranešimą spaudai dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atliekamo tyrimo. Jame įtarimai pareikšti asmenims, maždaug už 3000 Eur atlygį padėjusiems gauti leidimus gyventi Lietuvoje.

„Vilniaus rajono savivaldybės administracija iš žiniasklaidoje pasirodžiusių straipsnių šiandien, liepos 10 d., sužinojo, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, sudarant galimybę užsieniečiams neteisėtai legalizuoti savo buvimą Lietuvoje. Žiniasklaidoje nurodoma, kad įtarimai dėl galimo kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu, veikiant bendrininkų grupėje, pareikšti 9 asmenims, iš jų Komisijos pirmininkei ir dviem Komisijos nariams.

Informuojame, kad Administracija nieko nežino apie atliekamo ikiteisminio tyrimo eigą, todėl šiandien buvo kreiptasi į STT dėl duomenų pateikimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-286 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-520 redakcija) patvirtintais Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų nuostatais (toliau – Nuostatai), Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. A27(1)-2772 sudarė Vilniaus rajono valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų egzaminų komisiją (toliau – Komisija) ir Vilniaus r. Pagirių gimnaziją paskyrė bazine mokykla. Atsižvelgiant į Nuostatų 7 p.: „(…) Komisijos pirmininku skiriamas bazinės mokyklos direktorius arba jo pavaduotojas ugdymui.“, šios Komisijos pirmininke paskirta bazinės mokyklos direktorė A. Mažonienė.

Nuostatų 7 p. reglamentuota, kad Komisijos sudaromos ne mažiau kaip iš 7 narių. Ne mažiau kaip vienas Komisijos narys privalo turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių (teisininko) ar humanitarinių (istoriko) mokslų išsilavinimą, kiti – aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą lituanisto išsilavinimą ir, pageidautina, dirbantys pedagoginį darbą (šie reikalavimai netaikomi bazinių mokyklų vadovams). Vilniaus rajono savivaldybės administracija, tvirtindama Komisijos sudėtį, vykdo šių nuostatų reikalavimus“, – rašoma Vilniaus rajono valdžios išplatintame pranešime.