Aplankė Punsko bendruomenę

0
225

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius Kovo 11-osios išvakarėse susitiko su Lenkijos lietuvių organizacijų, švietimo, kultūros centrų bei vietos savivaldybės vadovais, taip pat dalyvavo šv. Mišiose ir iškilmingame minėjime.

„Šis kraštas etninės kultūros prasme, istoriškai yra labai svarbus Lietuvai. Mes turime gerbti čia gyvenančius žmones, kurie išlaiko lietuviškumo šaknis, jas nuolat puoselėja. Tai, ką Jūs darote, turi būti nenutrūkstama jungtis tarp Lietuvos ir šio krašto. Mums svarbu, kad čia mokyklą baigę mokiniai norėtų ir galėtų tęsti mokslus, studijuoti Lietuvoje“, – teigė ministras A. Monkevičius.

Susitikime su Lenkijos lietuvių organizacijų, švietimo, kultūros centrų bei Punsko savivaldybės vadovais ministras aptarė aktualiausius švietimo sistemos klausimus. Čia veikiančių mokyklų direktoriai dėkojo už ministerijos skiriamą nuolatinę metodinę ir finansinę paramą –  lietuviškų vadovėlių skyrimą, mokymų kursų organizavimą ir kt. Pasak jų, bendruomenė jaučia ir mato Lietuvos dėmesį, teikiamą pagalbą, nesijaučia, jog būtų palikti vieni.

Tačiau mokyklų direktoriai pažymėjo, kad norėtų sulaukti lietuviškų vadovėlių, kurie būtų skirti ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos švietimo programai, pagal kurią jiems privalu mokytis. Taip pat aptarti mokyklinio autobusiuko infrastruktūros, skiriamų lėšų klausimai.

Lenkijoje yra 4 mokyklos: Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus, Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla, Vidugirių pagrindinė mokykla lietuvių mokomąja kalba, Seinų lietuvių „Žiburio” mokykla (vaikų darželis, pagrindinė ir gimnazija).

Susitikimo metu Lenkijos lietuvių bendruomenės nariai pažymėjo, kad jiems ypatingai svarbiu klausimu išlieka Lietuvių kultūros ir švietimo centro įsteigimas Suvalkuose.

Ministras A. Monkevičius pažymėjo, kad artimiausiu metu ketina susitikti su Lenkijos nacionalinio švietimo ministre ir aptarti tautinėms mažumoms aktualias temas.

Kartu su vietos bendruomene ministras dalyvavo šv. Mišiose, vėliau iškilmingame Kovo 11-osios minėjime Punsko kultūros namuose pasveikino susirinkusiuosius su artėjančia valstybės švente.