Atliko tyrimą dėl incidento, sprogdinant pamatus Nacionalinio stadiono statybvietėje: betonas skrido toliau nei manyta

0
147

Griovimo ir demontavimo įmonė Vilniaus BDT, vykdanti Nacionalinio stadiono statybų aikštelės parengimo darbus Vilniuje, inicijavo vidinį tyrimą, kuris parodė, kad rugsėjo 12 dienos ryte, sprogdinant stadiono pamatus, pirmojo sprogdinimo metu skeveldrų sklaida buvo platesnė nei įprastai ir kol kas nenustatytas kiekis betono gabaliukų galėjo išskrieti už aptvertos apsauginės teritorijos ribų. Tikslesnes įvykio aplinkybes toliau aiškinasi specialistai.

„Stadiono teritorijoje yra dar vienas pamatų blokas, paruoštas sprogdinimui ir šiuo metu sustiprintai saugomas. Policijos rinktinės „Aras“ sprogmenų ekspertų ir specializuotos įmonės AB „Detonas“ specialistų vertinimu, paruošti sprogmenys negali būti demontuoti ir turi būti susprogdinti nedelsiant, laikantis saugos reikalavimų. Bendru sutarimu, saugos priemonių bus daugiau ir jos bus gerokai viršijančios reikalavimus“, – sakė BDT direktorius Giedrius Masalskas.

Įprasta tokio tipo objektų saugos procedūra numato, kad sprogdinimo dieną, likus 2 valandoms iki darbų pradžios, teritoriją pradeda saugoti ne 1, o  4 apsaugos darbuotojai, kurie užtikrina 100 metrų  spindulio apsaugos teritorijos saugumą.  Prieš dedant sprogmenis juosta apjuosiama 30 m teritorija, į ją patenka tik sprogdinimo specialistai ir jų nuolat stebimi 1-3 pagalbiniai darbuotojai.  Sudėjus sprogmenis į pamate išgręžtą  kiaurymę,  ši užpilama šlapiu smėliu (ne mažiau kaip 30 cm sluoksniu). Po to 5-10 cm smėlio sluoksnis užpilamas ant kiaurymės viršaus. Ant sprogmens zonos uždedamos guminės, 12mm storio ir 60-80 cm pločio juostos, kurios užpilamos 0,5 m storio smėlinio grunto sluoksniu.

Prieš sprogdinimą visa apsauginė 100 metrų zona dar kartą patikrinama, tai atlieka 4-8 darbuotojai. Po to projekto vadovas racija susisiekia su visais komandos nariais, atsakingais už zonas, gauna patikinimą, kad  teritorijoje nėra žmonių ir yra saugu. Gavęs nurodymą, už sprogimą atsakingas asmuo duoda garsinį signalą – sprogimas įvyksta per 3-5 sekundes po signalo. 100 m apsauginė zona baigiama saugoti tik tuomet, kai sprogmenų specialistas apžiūri sprogimo vietą ir leidžia saugojimą baigti.

Pasak G. Masalsko, sprogdinamo pamato sprogmenų zonos bus užpiltos dvigubai storesniu (1 metro) smėlio sluoksniu. Šis smėlio sluoksnis bus uždengtas metaliniu tinklu, kurio akys yra 40×40 mm matmenų, o virš tinklo ištiesta neaustinė geotekstilė, kurios tankis yra 250 g/ m2. Taip pat uždėti smėlio maišai.

BDT specialiai sprogdinimui filmuoti pasitelks droną, kurio kamera įrašytas vaizdas leis matyti sprogimo eigą ir skeveldrų skriejimo trajektorijas. Sprogimo įrašą ketinama paskelbti viešai. 

Pamatų sprogdinimas numatytas rytoj, rugsėjo 16 dieną, 9:30 val.   

Incidento, kurio metu sprogimo skeveldros galbūt pasiekė atokiau gyvenančių žmonių kiemus, aplinkybės bus tiriamos toliau, pasitelkus ekspertus.