Atnaujinama Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija

0
265

Atlikus erdvių modernizavimo darbus, pagal poreikį bus perkami baldai ir įvairi įranga, ugdymo turiniui gerinti.

Bendra projekto vertė siekia 280 tūkst. Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 135 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarys 12 tūkst. Eur, likusią sumą skirs rajono savivaldybė. Papildomai Vilniaus rajono savivaldybė skirs virš 700 tūkst. Eur inžinerinių sistemų modernizavimui ir kitiems būtiniems darbams.

Darbai pradėti š. m. liepos mėn. ir jau įpusėjo. Projektą planuojama baigti įgyvendinti 2019-tais metais.