Be taršos leidimo vykdė atliekų apdorojimo veiklą: gresia baudos iki kelių tūkst. eurų

0
445

Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai nustatė, kad UAB „Švarista“ sostinėje vykdė ūkinę veiklą be taršos leidimo. Už tai įmonei ir atsakingam asmeniui surašyti administracinių nusižengimų protokolai.

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. D1-259 patvirtintų Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 6 p. bei jų apdorojimo veiklą (rūšiavimą, išrūšiuotų atliekų pridavimą atliekų tvarkytojui ir statybinių bei griovimo atliekų smulkinimą), įmonei neturint įrenginio, kuriam eksploatuoti būtų išduotas Taršos leidimas, atliekų apdorojimo veikla laikoma neteisėta.

Už šiuos pažeidimus atsakingas įmonės asmuo patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso  235 str. 4 d. (bauda iki 1700 eurų) ir 247 str. 25 d. (bauda iki 3000 eurų).

Taip pat atsakomybėn patrauktas juridinis asmuo pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 55 str. 3 d. (taikoma nuobauda – nuo 5000 iki 10 000 eurų). Įmonė įpareigota atliekas priduoti atliekų tvarkytojui.

Aplinkosaugininkai primena, kad prieš pradedant vykdyti ūkinę veiklą būtina pasidomėti, kokie leidimai jai reikalingi, ir kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl leidimų išdavimo.

Aplinkos apsaugos departamento informacija