Bedarbiams turės prigalvoti veiklos už ketvirtadalį mln. Eur

0
205

Vilniaus rajono savivaldybė šiais metais įgyvendins sunkiai besiverčiančių gyventojų užimtumo didinimo programą.

Ji bus vykdoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų. 2019 m. skirta 223,5 tūkst Eur.

Tikimasi, kad laikinai įdarbinti labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys atstatys darbo įgūdžius bei užsidirbs pragyvenimui būtinų lėšų, o vėliau susiras ir nuolatinį darbą.

Užimtumo didinimo programa skirta tikslinėms grupėms, kurios numatytos Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 str. (teikiama prioritetų suteikimo eilės tvarka):

  • piniginės socialinės paramos gavėjai;
  • nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;
  • rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;
  • grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;
  • asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo,  bei kiti asmenys, patiriantys socialinę riziką;
  • grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;
  • asmenys, turintys pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;
  • vyresni nei 40 metų.