Beveik ketvirtadalis muitininkų teigia susidūrę su kyšio siūlytojais

0
150

Muitinės departamento Imuniteto tarnyba šių metų gegužės 9 d. –  birželio 10 dienomis atliko tolerancijos korupcijai Lietuvos Respublikos muitinėje tyrimą.

Internetu platinta anonimine apklausa buvo siekiama įvertinti muitinėje dirbančių žmonių požiūrį į korupciją: ar plačiai paplitęs šis reiškinys, kokia muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  patirtis susiduriant su korupcijos  apraiškomis, koks korupcijos suvokimas Lietuvos Respublikos muitinėje.

Apklausoje dalyvavo 337 muitinės darbuotojai: 66 Muitinės departamento, 215 teritorinių muitinių ir 56 specialiųjų muitinės įstaigų.

Dauguma (77 proc.) atsakė, kad jiems nebuvo siūlomas kyšis ar kitaip darbe nebuvo susidūrę su korupcija, tačiau beveik ketvirtadalis muitinės darbuotojų (23 proc.) teigė, kad su tokia situacija jiems susidurti teko.

Net 93 proc. apklausoje dalyvavusių muitinės darbuotojų, kuriems nėra tekę susidurti su kyšio siūlytojais, sakė, kad jeigu susidurtų, apie korupcijos atvejus praneštų. 7 proc. respondentų atsakė, jog pranešti apie korupcijos atvejus nenorėtų.

Didžioji dauguma respondentų (net 97 proc.) nurodė, kad žino, kur kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį. Dažniausiai (77 proc.) nurodė, kad apie korupciją praneštų tiesioginiam vadovui, antroje vietoje (75 proc.) – Muitinės departamento Imuniteto tarnybai.

Apibendrinus apklausoje dalyvavusių muitinės darbuotojų atsakymus paaiškėjo, kad labiausiai atpažįstamos korupcinio pobūdžio veikos situacijos Lietuvos Respublikos muitinėje yra, kai asmuo duoda piniginį atlygį darbuotojui, norėdamas, kad jam reikalinga paslauga būtų suteikta geriau ar greičiau (atpažįstama 86 proc.), kai asmuo, norėdamas, kad jam reikalinga paslauga būtų suteikta geriau ar greičiau, siūlo darbuotojui pasinaudoti jo įmonės teikiamomis paslaugomis nemokamai arba su didele nuolaida (atpažįstama 85 proc.) ir kai asmuo pasinaudoja pažintimis, giminystės ryšiais, kad jam reikalinga paslauga būtų atlikta geriau ar greičiau (atpažįstama 82 proc.).

LR muitinės informacija