Būkite atsargūs – patvirtintos naujos taisyklės, kaip prižiūrėti medžius, krūmus, gėles ir kitus želdinius

0
504

Vilniaus rajone nuo šiol leidimų nereikės tik kapaviečių ir melioracijos griovių priežiūrai. Norint pašalinti mažaverčius augalus geriau jau apsilankyti savivaldybėje.

„Patvirtintos naujos Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklės įpareigoja kiekvieną savininką ar valdytoją prižiūrėti ir tvarkyti savo žemės sklype augančius želdynus ir želdinius:

 • prižiūrėti medžius, krūmus, žaliąsias vejas, jei vasarą sausa – juos laistyti;
 • purenti aplink medžius ir krūmus žemę, saugoti želdinius nuo kenkėjų, ligų, naikinti piktžoles, genėti sausas bei nulūžusias medžių šakas, šalinti medžių atžalas, gydyti medžių žaizdas;
 • šienauti žolę bei ravėti piktžoles ne rečiau, kaip kartą per mėnesį;
 • iškirsti sausus medžius, krūmus, pašalinti vėjavartas bei snieglaužas;
 • skveruose kasmet iki balandžio 15 d. nuvalyti nuo žaliųjų plotų žiemą patekusį, smėlį, žvyrą, šiukšles ir juos išvežti.

Naujos taisyklės taip pat reglamentuoja bendrus saugotinų želdinių tvarkymo ir priežiūros reikalavimus. Saugotiniems želdiniams priskiriami medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje ir atitinkantys taisyklėse nurodytus dydžius.

Atkreipiame dėmesį, kad saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, iškirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti galima tik turint specialų savivaldybės administracijos išduotą leidimą. Želdinių kirtimas ar kitoks pertvarkymas be leidimo laikomas savavališku.

Norint gauti leidimą dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pertvarkymo, suinteresuoti asmenys turi pateikti argumentuotą nustatytos formos prašymą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui, kuris gavęs prašymą, paruošia leidimą.

Leidimo kirsti saugotinus medžius ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui nereikia tik kai jie auga:

 • vandens telkiniuose, grioviuose, pylimų (polderių) ir griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose;
 • ant įrašytų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą: slenksčių, greitviečių, vandens pralaidų, drenažo rinktuvų ir sausintuvų, siurblinių, tvenkinių žemės užtvankų, pylimų, drėkinimo vamzdynų, šulinių, vandens nuleistuvų, siurblinių ir 15 m atstumu nuo jų pakraščio, grioviuose ir jų šlaituose (išskyrus sureguliuotas upių vagas), griovio priežiūros juostoje;
 • ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių;
 • kapavietėse (suderinus su kapinių priežiūrą vykdančia organizacija ar atsakingu asmeniu), išskyrus kultūros paveldo objektų teritorijas;
 • invazinėms medžių rūšims, įrašytoms į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“;
 • formuojant gyvatvores ir karpant medžių šakas kelio ženklų veikimo zonose.

Raginame visus Vilniaus rajono gyventojus prižiūrėti ir puoselėti gamtos aplinką, kad sveiki ir gražūs želdiniai ne tik mus džiugintų, bet ir nekeltų pavojaus mūsų sveikatai ir saugumui. Pasirūpinkime savo ir kitų saugumu!“, – paskelbė tokį pranešimą rajono administracija.