Bus pradedamas neplaninis įmonės UAB „Ekologistika“ patikrinimas: paaiškėjo, jog pažeidimų įmonėje fiksuota ir anksčiau

0
248

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (AAD) informuoja, kad siekiant tiksliai įvertinti vakar įmonėje UAB „Ekologistika“ kilusio gaisro metu padarytą žalą aplinkai, nedelsiant bus pradedamas neplaninis šios įmonės patikrinimas.

Pagal pirminius Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) duomenis, įmonės UAB „Ekologistika“ patalpose iki gaisro buvo laikoma 1880 tonų naudotų padangų atliekų. Aplinkai padarytos žalos skaičiavimo metodikoje nurodoma, kad sudegus 1 tonai gumos, yra taikomas 2678,16 eurų žalos dydis. Galutinė aplinkai padaryta žala bus įvertinta nustačius tikslų sudegusių gumos medžiagų kiekį.

Taip pat dėl galimai sukelto pavojaus daugelio žmonių sveikatai ir padarytos didelės žalos aplinkos orui bei kitiems aplinkos komponentams, AAD vakar, spalio 16 dieną, kreipėsi ir į Kauno apygardos prokuratūrą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą UAB „Ekologistika“ atžvilgiu.

Paskutinis planinis įmonės UAB „Ekologistika“ patikrinimas atliktas 2019 m. spalio mėnesio pradžioje. Patikrinimo tikslas – 2018 metų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo teisingumas. Tačiau atliekant patikrinimą ir vertinant įmonės pateiktą informaciją apie atliekų tvarkymo procesus, patikrinimas buvo išplėstas.

Atlikus patikrinimą nustatyti atliekų tvarkymo ir susidarymo apskaitos reikalavimų pažeidimai bei atliekų naudojimo ir šalinimo techniniame reglamente nustatytų atliekų laikymo zonų neatitikimas. Be to, paaiškėjo, kad įmonė nustatyta tvarka nėra atlikusi aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos.

Už nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus įmonei bus taikomos administracinio poveikio priemonės. Dėl tolimesnių veiksmų bus sprendžiama atsižvelgiant į neplaninio patikrinimo rezultatus, o taip pat ir į Kauno apygardos prokuratūros sprendimą.

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos informacija