Trakuose pristatyta Česlovo Juršėno atsiminimų knyga

0
138

Žurnalistas, Nepriklausomybės Akto signataras, buvęs LR Seimo Pirmininkas Č. Juršėnas miesto viešojoje bibliotekoje pristatė autentišką prisiminimų knygą „Nenuobodaus gyvenimo mozaika“. Garbus autorius neseniai atšventė 85-metį ir LR Seime buvo apdovanotas Aleksandro Stulginskio medaliu už nuopelnus parlamentarizmui ir demokratijai.

Prisiminimų knyga „Nenuobodaus gyvenimo mozaika“ nėra pirmoji Č. Juršėno knyga. Susitikimo metu autorius prisiminė prieš 40 metų savo parašytas knygas, skirtas tarptautiniams santykiams. Autorius pasidžiaugė, kad tai buvo pirmosios tokios knygos lietuvių kalba.

„Knygos „Nenuobodaus gyvenimo mozaika“ idėja sena. Man rūpėjo atsiskaityti tautai, ką esu padaręs, kas buvo gerai ir kas ne taip gerai“, – teigia autorius. Dėl įvairių aplinkybių jis knygoje negalėjo aprašyti visko, todėl ilgai abejojo dėl jos išleidimo. „Čia ne viskas ir surašyta. Tam reikėtų dar vieno tomo“, – sako Č. Juršėnas.

Ilgametis Seimo Pirmininkas nusprendė knygoje laisvai dėstyti savo gyvenimą tarsi mozaiką, todėl kiekvienas skyrius yra savarankiškas, skaityti galima ir ne iš eilės. Knyga atvira. Joje galima rasti visko – apie autoriaus laimėjimus ir pralaimėjimus. Kiekvienas leidinio skyrius apibūdina autorių, atskleidžia aplinkybes, kurios turėjo įtakos jam pasirinkti tam tikrą gyvenseną.

Pasakodamas apie savo jaunystę Č. Juršėnas prisiminė, kad pirmasis konfliktas kilo tarp mokyklos ir tėvų, kurie norėjo, kad sūnus taptų kunigu. Nors dvasininku jis ir netapo, bet vis tiek yra savotiškas pamokslininkas, tik „kitos rūšies“ – taip šmaikštavo autorius. Svečias šiltai prisiminė mokytojus, kurie paskatino jį pasirinkti žurnalisto profesiją. Studijų metai netruko prabėgti, nes nuo trečio kurso jau pradėjo dirbti.

Taip pat Č. Juršėnas prisiminė savo darbą dienraščiuose, radijuje ir televizijoje – visa tai jam buvo įdomu ir lėmė jo pasirinkimą pasukti į politiką, o politikos apžvalgininko patirtis pasitarnavo dirbant Parlamento darbe, būnant Seimo Pirmininku ir vedant posėdžius. Tad didžioji knygos dalis ir yra skirta politikai. „Būti politiku visų pirma reiškia tarnauti valstybei ir jos žmonėms“, – sakė knygos autorius.

Susitikimo metu Č. Juršėnas pasidalijo prisiminimais apie darbą Parlamente, atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Ypatingą vaidmenį jo gyvenime užima knygos. Signataras visą gyvenimą daug skaitė, pirko daug knygų, o domėtis politikos gyvenimu ir parlamentiniu darbu bei mokytis nesiliauja ir dabar.

Pasakodamas apie leidinyje aprašytus įvykius, autorius nestokojo humoro, dažnai įterpdavo ir anekdotą. Šiltų žodžių apie Č. Juršėną tarė kolegos.

Susitikimo metu susirinkusieji galėjo įsigyti knygą su autoriaus autografu.

Trakų rajono savivaldybės informacija