Daugiausiai vandens suvartoja „Nemenčinės komunalininko“ klientai, mažiausiai – „Vilniaus vandenų“

0
144

Nu vasario 1 d. ir vėl keičiasi geriamojo vandens kiekio vienam gyventojui norma. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr.989 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ Vilniaus rajono savivaldybės vartotojams, kuriems nėra įrengti atsiskaitomieji geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisai, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas taikant vandens tiekėjų apskaičiuotą vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį.
UAB „Vilniaus vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį 2,42 m³/gyventojui. Iki šiol – 2,44 kub. m³/gyventojui.

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį 3,07 m³/gyventojui. Iki šiol – 2,61 kub. m³/gyventojui.

UAB „Nemėžio komunalininkas“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį 3,05 m³/gyventojui. Iki šiol – 2,65 kub. m³/gyventojui.

Prūdiškių socialinės globos namų aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį 2,55 m³/gyventojui. Iki šiol – 2,61 kub. m³/gyventojui.