Planuojama renovuoti ir modernizuoti Didžiųjų Kabiškių kultūros židinį

0
162

Nemenčinės daugiafunkciniam centrui priklausantį pastatą numatoma apšiltinti, pakeisti išorės duris ir langus, atlikti šildymo sistemos renovavimą. Taip pat numatomas pastato praplėtimas, įrengiant papildomas patalpas. Visi šie darbai prisidės prie aplinkos užterštumo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio bei išlaidų šildymui sumažinimo.

Pasak Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vladislavo Kondratovičiaus, baigus įgyvendinti projektą, modernizuotas ir šiuolaikiškas kultūros centras galės pasiūlyti dar platesnį renginių, koncertų ir edukacinių užsiėmimų spektrą, pagerės teikiamų paslaugų kokybė, Didžiųjų Kabiškių bendruomenė galės dar aktyviau lankytis organizuojamuose renginiuose.

„Tarybai pritarus šiam sprendimo projektui, rengsime investicinį projektą, po investicinio projekto – techninį darbo projektą, pagal kurį bus perkami rangos darbai. Planuojama projekto vertė siekia apie 1 mln. Eur, kur pusę sumos sudarytų finansavimas iš Europos Sąjungos fondų, kitą pusę – savivaldybės lėšos. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2025 m.“, – apie numatytus darbus sakė administracijos direktorius V. Kondratovič.

Šiuo metu Didžiųjų Kabiškių kultūros centras yra įsikūręs mokslo paskirties pastate, tačiau įgyvendinant projektą pastato paskirtis bus keičiama į kultūros paskirties. Taip pat čia veikia Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos Kabiškių struktūrinis padalinys.

Sprendimo projektas bus svarstomas Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų bei Ekonomikos ir finansų komitetuose, o galutinai dėl šio sprendimo taryba turės dar kartą balsuoti priėmimo stadijoje. Tai numatyta padaryti kitame artimiausiame tarybos posėdyje.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija