Dirbti, užsidirbti ir geriau gyventi: šios galimybės lemia tai, kad Vilniaus regionas tampa vis galingesniu darbo jėgos magnetu šalyje

0
290

Krašte registruotas nedarbas – gerokai mažesnis nei nacionalinis, o darbo pasiūlymų skaičius sausio 1 d. siekia 39 proc. visų Užimtumo tarnyboje registruotų laisvų darbo vietų.

Apskrityje registruotas nedarbas per metus sumažėjo 4,9 proc. punkto. Sostinėje fiksuojama geriausia situacija darbo rinkoje, kur nedarbas mažesnis (9,1 proc.) nei bendras šalyje (10,2 proc.). Didžiausias apskrityje buvo Ukmergės – 11,6 proc. ir Šalčininkų rajonuose – 11,1 proc.

Darbo skelbimų daugiau nei pusė (56,2 proc.) 2021 metais buvo  Vilniaus ir Kauno apskrityse. Laisvos darbo vietos Vilniaus regione sudarė daugiau nei trečdalį (36,9 proc.) visų. registruotų šalyje.

Metų pradžioje darbdaviai pateikė 7680 darbo pasiūlymų, iš jų – 2993 Vilniaus apskrityje. Tai – beveik dvigubai daugiau nei 2021 m. sausio 1 d. Šiuo metu Užimtumo tarnybos darbo skelbimuose siūlomas atlyginimo vidurkis regione yra 1126 Eur, Vilniaus mieste – 1143 Eur.

„Svarbiausiu iššūkiu darbo rinkoje išlieka kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problema. Mūsų tikslas – geriau ir greičiau patenkinti darbdavių poreikius, o darbo ieškančius integruoti į darbo rinką“, – komentavo Vilniaus klientų aptarnavimo departamento  direktorė Jurgita Bražinskienė.

Demografinė situacija turi tiesioginės įtakos darbo rinkos gyvybingumui. Mažėjant darbingo amžiaus gyventojų Užimtumo tarnyba daugiau dėmesio skiria vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų  integracijai. Ta linkme aktyviai dirbama su darbdaviais, kitais socialiniais partneriais.

Labiausiai trūksta gydytojų, mokytojų, įvairių sričių inžinierių, programinės įrangos kūrėjų, psichologų, slaugos specialistų, socialinių darbuotojų, pradinio ugdymo mokytojų, specialiųjų poreikių mokinių mokytojų, taikomųjų programų kūrėjų, vaistininkų. Iš viso – daugiau nei 50 įvairių profesijų darbuotojų.

Iš viso apskrityje veikia  43627 ūkio subjektai – jie sudaro 40,3 proc. visų šalies įmonių (108258). Pagal ekonominės veiklos rūšis, paslaugos sudaro didžiausią dalį –  83 proc., statyba –  9 proc., pramonė –  7 proc., žemės ūkis –  1 proc. Užimtumo tarnybos aptarnaujamų darbdavių skaičius Vilniaus regione siekia 69,3 proc. visų veikiančių darbdavių.

Pernai su darbuotojų trūkumu ir sunkumais užpildant laisvas darbo vietas susidūrė daugiau nei pusė Užimtumo tarnybos apklaustų darbdavių. Sausio 1 d.  darbo ieškojo  50709  Vilniaus regiono gyventojai.  Iš jų profesinį išsilavinimą turi 33,9 proc., aukštąjį – 33,6 proc., žemos kvalifikacijos (nekvalifikuoti) – 32,5 proc. ir niekur nedirbę – 6,3 proc. Šie duomenys taip pat gerokai lenkia šalies rodiklius – profesinio pasirengimo neturi 35 proc. Užimtumo tarnyboje registruotų darbo neturinčių asmenų. Vilniaus apskrityje gyvena 531350 darbingo amžiaus gyventojų – tai 31 proc. visų šalies darbingo amžiaus žmonių.

Užimtumo tarnybos informacija