Diskutavo dėl „Vilniaus paukštyno“ padalinių teritorijoje nustatomos sanitarinės apsaugos zonos Rudaminos, Kalviškių bei Dusinėnų gyvenvietėse

0
987

Surengtas rajono Savivaldybės atstovų, Nacionalinės žemės tarnybos, krašto gyventojų bei AB „Vilniaus paukštynas“ vadovų susitikimas, kurio metu kalbėta dėl iki 1000 m nustatomos objekto sanitarinės apsaugos zonos.

Nuo š. m. rugpjūčio mėnesio Rudaminos, Kalviškių ir Dusinėnų kaimų gyventojai gauna Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus pranešimus, kad jų žemės sklypai 1000 m atstumu aplink AB „Vilniaus paukštynas“ paukštidžių sklypus bus priskirti kaip patenkantys į ūkinės veiklos sanitarines apsaugos zonas. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius, neatsižvelgdamas į žemės sklypų savininkų prieštaravimus, pradėjo specialiosios žemės naudojimo sąlygos „Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos“ įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. Pasak susitikime dalyvavusių gyventojų, daliai sklypų jau yra įrašyta apsaugos zona Nekilnojamojo turto registre.

Gyventojai, bendruomenės bei žemės sklypų savininkai nesutinka, kad sanitarinė apsaugos zona būtų nustatoma 1000 m spinduliu aplink ūkinę veiklą vykdančius objektus ir kad į šią teritoriją patenkantiems žemės sklypams būtų įrašoma specialioji žemės naudojimo sąlyga „Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos“.

Aplink ūkinę veiklą vykdančio AB „Vilniaus paukštynas“ paukštidžių sklypus 1000 m atstumu yra susiformavusios tankiai apgyvendintos gyvenvietės – daugiabučiai ir individualūs gyvenamieji namai, sodininkų bendrijos, visuomeniniai objektai, švietimo, ugdymo ir sveikatos įstaigos. Šiuo metu, Rudaminos vaikų lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ ir Juodšilių „Šilo“ gimnazijai, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jau yra įrašyta specialioji žemės naudojimo sąlyga.

Vykusiame susitikime pasisakė visi dalyviai. Dalyvavę bendruomenių atstovai pateikė AB „Vilniaus paukštynas“ savo pasiūlymus.

Susitikime dalyvavusi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Liucina Kotlovska kvietė konstruktyviai vystyti dialogą bei bendrai išdiskutuoti ir ieškoti bendrų sprendimų, kuriais būtų patenkintos visos suinteresuotos pusės. „Vilniaus rajono savivaldybė gins viešąjį interesą bei padės spręsti susidariusią situaciją. Mes, kaip Savivaldybė, irgi esame neramūs, šiose teritorijose yra daug švietimo ir ugdymo įstaigų, daugiabučių, tad atsiradus sanitarinei apsaugos zonai, negalima bus jų renovuoti, gyvenviečių infrastruktūros vystymas būtų stabdomas. Siekiame, kad Vilniaus rajone būtų suderintos ir sudarytos verslui sąlygos, bet kad nuo to nenukentėtų ir gyventojai, kad nejaustų jokių apribojimų savo kasdieniame gyvenime. Tikimės teigiamo AB „Vilniaus paukštynas“ sprendimo“, – komentavo Savivaldybės administracijos direktorė L. Kotlovska.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad 2017 m. AB „Vilniaus paukštynas“ kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybę dėl AB „Vilniaus paukštynas“ Dusinėnų ir Kalviškių aikštelėse esančiose paukštidėse planuojamos ūkinės veiklos galimybių plėtojimo, tačiau Savivaldybės taryba nusprendė nepritarti viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Dusinėnų ir Kalviškių aikštelėse esančiose paukštidėse poveikio aplinkai vertinimo programoms.

Reziumavus susitikime vykusią diskusiją, advokatė Jelena Liaskovskaja atstovaujanti AB „Vilniaus paukštynas“, teigė, kad siekdami kompromiso, bendradarbiaus su Savivaldybe ir Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriumi, nereikalaus, kad NŽT Vilniaus rajono skyrius nedelsdamas teiktų sprendimus dėl apsaugos zonos įrašymo bei registruotų pakeitimus Nekilnojamojo turto kadastre.

AB „Vilniaus paukštynas“ direktorius Tadas Sprindžiūnas pažadėjo gyventojams bei Savivaldybei, kad dviejų savaičių laikotarpyje AB „Vilniaus paukštynas“  svarstys galimybę atlikti poveikio aplinkai vertinimą dėl sanitarines apsaugos dydžio nustatymo tikslinimo.

Artimiausiame Tarybos posėdyje, kuris vyks lapkričio 25 d., Vilniaus rajono tarybai bus teikiamas kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimą bei AB „Vilniaus paukštynas“ akcininkus. Šiuo dokumentu bus prašoma Lietuvos Respublikos Seimo nukelti vėlesniam laikui Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimą įteisinant teritorijas, kuriose turi būti nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, o AB „Vilniaus paukštynas“ akcininkų – įgalioti paukštyno direktorių kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrių dėl inicijuoto sanitarinių apsaugos zonų sustabdymo bei svarstyti galimybę šias zonas sumažinti savo iniciatyva Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nustatyta tvarka.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija