Narkotikų likučių panaudotuose švirkštuose tyrimas: kuo 2023 m. skiriasi Vilnius ir Klaipėda?

0
31

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – NTAKD) tyrimo rezultatai parodė platesnį vartojamų narkotinių medžiagų spektrą: Vilniuje panaudotuose švirkštuose buvo aptikta 11 narkotinių bei psichotropinių medžiagų, o Klaipėdoje jų aptikta net 13. Uostamiestyje buvo išanalizuota 150 švirkštų, kurie atsitiktinai pasirinkti iš dviejų žemo slenksčio paslaugų teikimo vietų.

Nuo 2019 m. Vilniuje atliekamų tyrimų rezultatai rodo, kad šiame mieste vartojamos tokios medžiagos kaip: karfentanilis, difenhidraminas bei metadonas, aptikti maži amfetamino kiekiai. Tuo tarpu 2023 m. Klaipėdos rezultatai rodo, kad čia daugiausia aptikta karfentanilio, metadono, 6-monoacetilmorfino bei heroino likučių, taip pat aptikti dideli kiekiai morfino (33 iš 137 švirkštų) bei kodeino (19 iš 137 švirkštų). Paskutinį kartą Vilniuje heroinas buvo rastas tik viename švirkšte 2021 m., o pastaraisiais metais ši narkotinė medžiaga nebuvo aptikta, ją pakeitė kiti opioidai.

Aptiktos 5 naujos medžiagos

Atliekant 2023 m. tyrimą pirmą kartą nuo 2019 m. Lietuvoje buvo aptiktos tokios medžiagos kaip:  N-formilamfetaminas, 4-fluoroamfetaminas ir trembolonas Vilniuje, kodeinas ir klonazepamas – Klaipėdoje. Analizuojant tyrimo rezultatus, stebime, kad tokios narkotinės medžiagos, kaip metamfetaminas, kokainas ir MDMA nėra vartojamos švirkščiamuoju būdu.

2023 m. tyrimo Vilniuje metu buvo išanalizuota 150 švirkštų, kurie buvo atsitiktinai pasirinkti iš trijų žemo slenksčio paslaugų teikimo vietų (ŽIV ir AIDS paveiktų moterų ir jų artimųjų asociacijos „Demetra“ ir Naujosios Vilnios poliklinikos mobiliųjų žemo slenksčio paslaugų teikimo vietų Sodų g. ir Parko g.) surinktų švirkštų. Panaudotų švirkštų turinio likučių laboratorinę analizę atliko Lietuvos teismo ekspertizės centras (LTEC). Iš analizuotų švirkštų bent viena medžiaga buvo nustatyta 126 švirkštuose, iš viso buvo aptikta 11 skirtingų medžiagų. 24 švirkštuose neaptikta jokia medžiaga, palyginus su 2022 m. duomenimis, tai didesnis rodiklis, kadangi 2022 m. tik 8 švirkštuose nebuvo rasta jokia medžiaga.

Vilniaus tyrimo rezultatai 2023 m. pagal vartojamas narkotines medžiagas nedaug skiriasi nuo praeitų metų. Buvo aptiktos naujos medžiagos: N-formilamfetaminas, 4-fluoroamfetaminas, trenbolonas bei „sugrįžo“ 2019 m. aptiktas, o vėlesniais metais nebefiksuotas metamfetaminas (aptiktas 2 švirkštuose iš 126). Tirtuose švirkštuose daugiausia buvo nustatyta karfentanilio – 92 proc. (116 iš 126 švirkštų). Palyginus su 2022 m. tyrimais, stipriai sumažėjo difenhidramino (27 iš 126 švirkštų) ir metadono (8 iš 126 švirkštų).

2022 m. tyrimo metu pirmą kartą Vilniuje buvo aptikta nauja medžiaga – testosteronas (11 iš 142 švirkštų). 2023 m. tyrimų rezultatai rodo, kad šio steroidinio hormono vartojimas vis dar išlieka, jo aptikta ir Vilniuje (16 iš 126 švirkštų), ir Klaipėdoje (11 iš 137 švirkštų).

Dominuoja karfentanilis

Analizuojant 2019-2023 m. likučių panaudotuose švirkštuose tyrimą stebimos 3 dominuojančios medžiagos: karfentanilis, definhidraminas ir metadonas. Šis tyrimas atskleidė, kad sintetinio opioido – karfentanilio vartojimo problema Vilniuje egzistuoja pastaruosius kelerius metus. Tai buvo dažniausiai švirkštuose nustatyta medžiaga. 2020 m. ši medžiaga buvo rasta tik viename švirkšte, nuo 2021 m. stebimas staigus padidėjimas – medžiaga aptikta 51 švirkšte, 2022 m. skaičius toliau augo – aptikta 129 švirkštuose, 2023 m. karfentanilio aptikta 116 švirkštų. Dažnu atveju karfentanilis randamas kartu su difenhidraminu arba su metadonu ir difenhidraminu.

Karfentanilis yra tūkstančius kartų pavojingesnis nei morfinas ir fentanilis. Šis opioidas verčia susirūpinti dėl keliamos didelės perdozavimo rizikos ir dėl perdozavimo sąlygotų mirties atvejų, netgi tarp patyrusių opioidų vartotojų. Karfentanilis teisėtais tikslais yra naudojamas kaip raminamasis vaistas dideliems ir stambiems žinduoliams, tokiems kaip drambliai, todėl net ir labai mažos karfentanilio  dozės žmonėms gali būti mirtinos.

Kuo skiriasi Vilnius ir Klaipėda?

Atlikto tyrimo rezultatai parodo nevienodą narkotinių medžiagų vartojimo situaciją abejuose miestuose. Ryškiausi Vilniaus ir Klaipėdos panašumai: aptinkami dideli karfentanilio kiekiai bei testosterono likučiai panaudotuose švirkštuose. Ryškiausiai skiriasi, kad Vilniuje beveik nėra aptinkamas heroinas ir morfinas (tik pavieniai atvejai), tuo tarpu Klaipėdoje stebimi aukšti heroino ir jo metabolito 6-monoacetilmorfino rodikliai, taip pat nemažame kiekyje švirkštų aptikta heroino. Be to, Vilniuje mažėja metadono likučių, o Klaipėdoje –  tai antra pagal didžiausią nustatytą kiekį aptikta medžiaga.   

Vilniuje labiausiai paplitę yra opioidai, o antrus metus iš eilės populiariausia vartojama narkotinė medžiaga išlieka karfentanilis. Klaipėda nuo Vilniaus skiriasi aptiktų medžiagų įvairove. Pusė (7 iš 13) nustatytų medžiagų aptinkama abiejuose miestuose, tai karfentanilis, difenhidraminas, metadonas, amfetaminas, testosteronas, kofeinas ir metilonas.