Ramūnas Karbauskis inicijuoja fondo, kuris drauge su šalies mokslininkais rūpintųsi krašto apsaugai reikalingų dronų gamyba

0
124

Verslininkas teigia, kad šio fondo dėka prie krašto apsaugos stiprinimo galės prisidėti kiekvienas pilietis.

„Suvokdamas visas realias grėsmes demokratiniam pasauliui ir galvodamas apie savo asmeninį indėlį į mūsų valstybės saugumą ir žmonių gerovę, inicijuoju Labdaros ir paramos fondo „Dronų sąjunga“ sukūrimą, kurio tikslas – finansuoti mokslinius tyrimus, projektavimą, bandymus ir lietuviškų dronų gamybą, kurie galėtų tapti reikšminga Lietuvos saugumo koncepcijos dalimi, taptų svarbia mūsų pagalbos Ukrainai kryptimi, pasitarnautų mūsų pramonės, žemės ūkio, susisiekimo ir kitoms reikmėms taikos metu“, – sako R. Karbauskis.

Pasak jo, bus pasitelkti Lietuvos universitetai, kolegijos, moksliniai institutai, verslas, privačios iniciatyvos, bus bendradarbiaujama su Lietuvos kariuomene, šauliais, pasieniečiais.

Pats asmeniškai ir Ramūno Karbauskio valdomas verslas per artimiausius penkerius metus įsipareigoja šiam fondui skirti milijoną eurų.

Tapti fondo  steigėjais ir dalininkais bus pakviesti tapti visi norintys privatūs ir juridiniai asmenys, fondo valdyba bus formuojama iš akademinės visuomenės ir verslo atstovų, kurių žinios bei patirtis dronų gamyboje galėtų pasitarnauti produktyviam darbui.

„Sieksiu, kad tokios „Dronų sąjungos“ atsirastų kitose valstybėse ir išaugtų į tarptautinį „Dronų aljansą“. Šiuo klausimu jau dedu pastangas. Manau, jog tai labai realistinis ir adekvatus atsakas į mūsų saugumui kylančias grėsmes“, – teigia R.Karbauskis.

Jis sako, kad Rusijos agresija prieš Ukrainą parodė, jog  mūšio lauke laimi tie, kurie turi pakankamai daug kokybiškų dronų ir personalo juos valdyti: „Mes turime pasinaudoti visa įmanoma ukrainiečių patirtimi, naudojant dronus ir modernizuoti juos taip, kad bet koks potencialus agresorius net minčių neturėtų kėsintis į mūsų šalies saugumą“.

Pasak R. Karbauskio, projektą jis inicijuoja kaip pilietis, kuriam Lietuvos laisvė ir saugiai bei laimingai tėvynėje gyvenantys lietuviai yra didžiausia vertybė.