Paaiškėjo pirmieji UAB „Ecoservice“ gaisro gesinimo metu Vilniuje atlikti vandens ir nuotekų tyrimų rezultatai

0
33

Šeštadienį Vilniuje atliekų perdirbimo įmonės UAB „Ecoservice“ teritorijoje kilusio gaisro metu paimtų paviršinių nuotekų mėginių gauti pirminiai tyrimų rezultatai. Išleistuve į Neries upę buvo nustatyti skendinčių medžiagų (nuotekose pakibusios mineralinių ar organinių medžiagų dalelės) didžiausios momentinės koncentracijos viršijimai (tyrimų rezultatas 103 mg/l, normatyvas – 50 mg/l). Svarbu paminėti, kad šiuo išleistuvu į Neries upę yra išleidžiamos paviršinės nuotekos ne tik nuo įmonės, bet ir nuo aplinkinių teritorijų, todėl šios taršos nereikėtų sieti vien su gaisru. Prie padidėjusios taršos galėjo prisidėti ir tarša nuo aplinkinių teritorijų.

Pagal kitų tirtų parametrų (cheminio deguonies suvartojimo, bendrojo azoto, bendrojo fosforo, naftos produktų, sunkiųjų metalų: vario, chromo, nikelio) jau gautus tyrimų rezultatus padidėjusi tarša į aplinką nebuvo užfiksuota. Neries vandens kokybės pokyčių žemiau paviršinių nuotekų išleistuvo taip pat kol kas nebuvo nustatyta.

Kol kas tai yra tik pirminis situacijos vertinimas. Dar yra laukiami prioritetinių ir prioritetinių pavojingųjų medžiagų, dalies sunkiųjų metalų tyrimų rezultatai, ekotoksiškumo įvertinimas. Galutines išvadas apie į aplinką patekusius teršalus departamentas galės pateikti tik turėdamas ir kompleksiškai įvertinęs visus tyrimų rezultatus.

Papildomai Aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į Lietuvos geologijos tarnybą ir Aplinkos apsaugos agentūrą, kurių prašoma atlikti aplinkinių teritorijų paviršinio grunto (dirvožemio) užterštumo tyrimus bei identifikuoti kitas teritorijas, kurios galėjo būti paveiktos kilusio gaisro taršos.

AAD informacija