Gaivinama Paulavos respubliką

0
428

Vos už 30-ties km nuo sostinės miniatiūrinė valstybėlė buvo įkurta dabartiniame Šalčininkų rajone, Turgelių apylinkėse 18 a. antroje pusėje. Pranešama apie vieno iš jos objekto – ledainės – atnaujinimą.

2017 metais Šalčininkų rajono savivaldybė, dalyvaudama Kultūros paveldo departamento Paveldotvarkos programoje, pradėjo ledainės tvarkymo darbus. Atliekant archeologinius žvalgomuosius tyrimus, atkasta akmenų mūromaaždaug 15-kos kvadratinių metrų ledo duobė, kurios gylis siekia 3,2 m. Pačios ledainės – lobyno plotis – 8,9 m, ilgis – 9,10 m, aukštis – 14,71 m. Iš viso jos patalpose buvo įrengti 3 aukštai, rūsys ir palėpė.

Paulava buvusi miniatiūrinė valstybė valstybėje, tuometinėje Europoje. Jos Konstituciją patvirtino Lietuvos – Lenkijos Seimas. Paulavos respublika atkartojo įprastą valstybės sąrangą, tik jos dydis buvo 3040 ha. Čia gyveno apie 800 žmonių. Povilas Ksaveras Bžostovskis, pasiskelbęs respublikos prezidentu, panaikino joje baudžiavą, įsteigė savišalpos kasą, švietė gyventojus ir skatino juos verstis prekyba. Manoma, kad į jos teritoriją įėjo tokios gyvenvietės kaip Valakininkai, Balandiškės, Malakonys, Ustiškės, Žemeitiškės (dabar Turgelių sen. gyvenvietės).

Šiandien išlikę dvaro rūmų, vartų, arklidžių, ledainės pastatų liekanos, koplytėlė byloja apie išskirtinę praeitį ir kviečia prisiliesti prie istorijos. Savarankiška, diegianti naujoves ir nebijanti reformų Paulavos respublika gyvavo 28 metus (nuo 1769 iki 1797 m.). Paulavos gyventojai narsiai kovėsi su caro kariuomene 1794 m. sukilimo metu.

 

Šalčininkų raj. savivaldybės informacija