Gedimino pilies bokšte iškelta naujoji trispalvė

0
140
2023-01-01. Vilnius. Lietuvos vėliavos diena. foto Alfredas Pliadis/KAM

Šiandien, sausio 1 dieną, Lietuvos vėliavos dienos minėjimo ceremonijos metu buvo nuleista Gedimino bokšte plevėsavusi valstybinė vėliava ir pakelta naujoji. 2022 metų Gedimino pilies bokšto vėliava patikėta saugoti pilietiškumu pasižymėjusiai Rokiškio r. Pandėlio gimnazijai.

„Okupacijų metu buvo siekiama iš lietuvių tautos istorinės atminties ištrinti ženklus, bylojančius apie Lietuvos istoriją, nepriklausomą valstybę, apie buvusius jos raiškos simbolius, tačiau toks tikslas nebuvo pasiektas. Apie trispalvę rašyta pogrindžio spaudoje, žmonės išsaugojo senąsias trispalves per visą okupacijos ir aneksijos laikotarpį. Kiekvienam lietuviui tai išliko svarbiausiu laisvės simboliu“, – ceremonijos metu sakė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Tradicija perduoti Gedimino pilies bokšto vėliavą saugoti vienai iš Lietuvos mokyklų gyvuoja jau nuo 2005 metų. Taip skatinamos mokyklos, aktyviai įsitraukiančios į vaikų ir jaunimo pilietiškumo ugdymą.

KAM informacija