Gėdino valdančiuosius dėl darželių trūkumo lietuvių vaikams

0
200

Praėjusiame Vilniaus rajono tarybos posėdyje be paliovos buvo keliamas klausimas dėl vietų skaičiaus priešmokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose veikia lietuvių grupės. Opozicijos įsitikinimu, krašto lenkakalbiais mažyliais valdžia rūpinasi gerokai labiau nei kitų tautybių.

Rimtesnis apsižodžiavimas kilo jau po pirmo klausimo pristatymo. Prieš balsavimą, dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo, opozicija ragino nepritarti vien dėl to, jog ataskaitoje gėdingai neatsispindėjo priešmokyklinio ugdymo įstaigų problemų sprendimas. Tam neva skirta nepakankamai lėšų.  Tarybos narių mažumos turimais duomenimis, Vilniaus rajone kas metai gyvenamąją vietą deklaruoja po 600 naujų gyventojų, kurių bent trečdalį sudaro mažamečiai.

Į tokias replikas netruko sureaguoti merė Marija Rekst.

“Jeigu jums gėda, kad savivaldybė dirba gerai, tai nežinau. Vaikų skaičius auga, bet vietų daugėja irgi. Žinot, kiek statom naujų – Lietuvoje nė viena savivaldybė tiek nepastatė kaip mes. Bendorėliuose – 100 naujų vietų, Strateginiame plane numatyta Pagiriuose plėsti… Tai nereikia meluoti.

Šiais metais Vilniaus rajone įsteigtos 6-ios naujos darželinukų grupės pagal pateiktus direktorių prašymus. Manoma, jog to turėtų pakakti, kad būtų patenkinti visi prašymai. O ar bus tokių, kurie nepateko į priešmokyklinio ugdymo įstaigas, paaiškės tik rugsėjo mėnesį, kai bus pataisytas registras. Šiuo metu duomenys netikslūs, nes daug tėvų parašė po kelis prašymus vienu metu į skirtingus darželius.