Generalinė prokurorė Nida Grunskienė Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiuoju prokuroru paskyrė Julių Gelumbauską

0
61

Penkerių metų kadenciją J. Gelumbauskas pradės sausio 30 d. Šiuo metu jis vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūrai.

„Panevėžio apylinkės prokuratūros pasiekti pagrindiniai strateginiai rodikliai, prokurorų darbo krūvio subalansavimas, savalaikis tobulintinų sričių įvardijimas ir efektyvūs jų sprendimai, kolektyve sukurta pozityvi darbinė atmosfera atspindi J. Gelumbausko, kaip vadovo, indėlį, jo gabumus ir patirtį vadovauti kolektyvui. Bendradarbių nuomone, tai išskirtinių organizacinių gebėjimų turintis vadovas, gerai žinantis pagrindines problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria apylinkių prokuratūrų prokurorai, įsiklausantis į kolegų argumentus, iniciatyvus ir atviras naujovėms. Manau, kad jo patirtis ir asmeniniai bruožai padės jam suburti kolektyvą ir skatins tobulėti,“ – pažymėjo generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisija įvertino J. Gelumbausko atsakingumą, dalykiškumą, aktyvų dalyvavimą mokymuose Lietuvoje ir užsienio šalyse.

Teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turintis J. Gelumbauskas tarnybą prokuratūroje pradėjo 2010 m. Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroru. 2017 m. gegužės mėn. jis buvo paskirtas į Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pareigas, nuo 2019 m. vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūrai.

Už pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą J. Gelumbauskui ne kartą reikšta padėka, 2021 m. jis apdovanotas Lietuvos policijos trečiojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“.

Prokuratūros informacija