Gyventojai gali kreiptis vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ar periodinės paramos į savivaldybę

0
233

Vilniečiai gali gauti dviejų tipų finansinę pagalbą: tikslines pašalpas iki 975 Eur, kai vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 375 Eur, bendrai gyvenančių asmenų – 437,50 Eur. Ir periodines – iki 117 Eur dydžio pašalpas darbingo amžiaus vilniečiams, kurie neturi jokio pajamų šaltinio arba jų vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės nei 156,25 Eur. Svarbu žinoti, kad tikslinė parama yra vienkartinio pobūdžio, skiriama ne daugiau kaip 3 kartus per metus, tuo tarpu periodinių pašalpų skyrimo trukmė nustatoma pagal poreikį, įvertinus individualią vilniečio situaciją.

„Norime visapusiškai pagelbėti vilniečiams, kurie šiuo metu susiduria su finansiniais sunkumais, todėl primename apie galimybę kreiptis į savivaldybę su prašymu gauti arba vienkartines, arba periodines išmokas šiuo sunkiu laikotarpiu. Ateityje ketiname svarstyti ir naujas išmokų rūšis, jei pamatysime, kad kažkuri iš dabar esančių yra nepakankama sunkioje situacijoje atsidūrusiems vilniečiams“, – kalbėjo sostines mero pavaduotojas Vytautas Mitalas.

Gyventojai taip pat gali kreiptis dėl socialinės pašalpos ir (ar) būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų. Dėl socialinės pašalpos gali kreiptis asmenys, kurių pajamos mažesnės nei valstybės remiamos pajamos (VRP – 125 eur) vienam šeimos nariui (išimtimi – iki 1,5 VRP) per mėnesį. Dėl kompensacijų gali kreiptis vilniečiai jeigu jų išlaidos, kai naudingasis būsto plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti yra ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio, taip pat – kai geriamojo vandens išlaidos viršija 2 procentus, karšto vandens išlaidos viršija 5 procentus (bet nedidesni už nustatytus sąnaudų normatyvus) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.