„Ignitis grupė“ visą išaugusį neplanuotą pelną ketina reinvestuoti į naujos energetikos infrastuktūros kūrimą Lietuvoje

0
114

Tai reiškia, 2022 m. neplanuotas pelnas  nebus skirtas dividendams už 2022 m. didinti – jie bus mokami pagal galiojančią dividendų politiką. Bendrovės šių metų 9 mėn. koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) siekė 357,2 mln. eurų. Rezultatą daugiausiai lėmė Žaliosios gamybos segmentas – veiklą pradėjęs Pomeranijos vėjo parkas Lenkijoje ir geresni veikiančių pajėgumų rezultatai.

Vien Žaliosios gamybos koreguotas EBITDA išaugo daugiau nei keturis kartus iki 185,8 mln. eurų ir sudarė daugiau nei pusę „Ignitis grupės“ bendro 2022 m. 9 mėn. rezultato, o žaliosios elektros gamybos dalis išaugo trečdaliu – iki 89,5 %, palyginti su 2021 m. 9 mėn.

„Naujai pradėję veikti gamybos pajėgumai ir efektyvus turimų jėgainių išnaudojimas šiemet lėmė stiprius Žaliosios gamybos segmento rezultatus. Suprasdami, kad šiuo metu Europa išgyvena energetinę krizę ir vienas iš pagrindinių veiksnių, leisiančių sumažinti energijos kainas, yra vietinės energijos gamybos didinimas, esame apsisprendę uždirbtą neplanuotą pelną investuoti į naujos energetikos infrastuktūros kūrimą Lietuvoje“, – sako „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas.

Šiuo metu planuojamų įgyvendinti Žaliosios gamybos projektų portfelis bendrai siekia apie 3,3 GW – iš jų Lietuvoje – 2,0 GW, Lenkijoje – 0,3 GW, o Latvijoje – 1,0 GW.

Nepaisant gero EBITDA rezultato, dėl ekstremalios situacijos energijos biržose, reikšmingai išaugo „Ignitis grupės“ grynasis apyvartinis kapitalas – per 2022 m. 9 mėn. jis padidėjo 582,3 mln. eurų ir rugsėjo pabaigoje siekė 1,068 mlrd. eurų. Apyvartinio kapitalo augimą daugiausiai lėmė tai, kad visuomeniniame tiekime nustatytas mažesnis elektros tarifas negu faktinės kainos biržoje, taip pat iš „Gazprom“ sustabdytas gamtinių dujų pirkimas, kurias nuo 2022 m. balandžio mėn. pakeitėme SGD kroviniais (dėl to išaugo gamtinių dujų atsargos).

Grynojo apyvartinio kapitalo augimas lėmė gerokai prastesnį, t.y. neigiamą laisvąjį pinigų srautą – 626,6 mln. Eur. Tik nedidelė grynojo apyvartinio kapitalo dalis buvo finansuojama išaugusiu koreguotu EBITDA, o didžiąją deficito dalį „Ignitis grupė“ padengė sudarydama papildomas kredito linijų sutartis, kurių bendra vertė siekia apie 719 mln. eurų (2022 m. rugsėjo 30 d. siekė 599 mln. eurų). Dėl to grynoji skola išaugo iki 1,5 mlrd. eurų.

Gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimo veikla gyventojams išliko nuostolinga, tačiau efektyvus SGD terminalo išnaudojimas vykdant gamtinių dujų pardavimus užsienio klientams lėmė, kad bendras Sprendimų klientams rezultatas buvo teigiamas.

Be to, 2022 m. 9 mėn. užfiksuotas rekordinis beveik trijų kartų grupės investicijų augimas. Jos siekė 367,8 mln. Eur, iš kurių 78,0 % buvo atliktos Lietuvoje. Augimą daugiausia lėmė investicijos į Žaliosios gamybos segmento projektus.