Įgūdžius atnaujino dvigubai daugiau rezervistų, skaičių ketinama dvigubinti dar kartą

0
151

Krašto apsaugos ministerija nuosekliai tęsia Lietuvos kariuomenės rezervo pertvarką. Siekiant, kad aktyvusis kariuomenės rezervas būtų gerai parengtas imtis užduočių nedelsiant, didinamas įgūdžius atnaujinančių prievolininkų skaičius. Per pastaruosius metus įgūdžius atnaujino dvigubai daugiau rezervistų – virš 2,6 tūkst. Šis skaičius augs ir toliau.

„Įgūdžių atnaujinimas – svarbi aktyviojo rezervo parengties dalis. Kasmet atnaujinančių įgūdžius prievolininkų skaičius auga. Dabar jis išaugo dvigubai, o artėjančiais metais bus padvigubintas dar kartą. Nuo 2025 metų planuojama per metus rengti 5000 aktyvaus rezervo karių“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Pasak ministro, šiandieninė saugumo situacija reikalauja, kad Lietuvos kariuomenė, pasitelkusi rezervą, per kuo trumpesnį laiką gebėtų pereiti prie karo meto struktūros ir būtų pasirengusi užtikrinti reikiamą atsaką potencialiam agresoriui. Didžiausią dėmesį Krašto apsaugos ministerija skiria geriausiai pasirengusiai rezervo daliai – aktyviajam rezervui, kurį sudaro prievolininkai, atlikę tarnybą kariuomenėje per paskutinius 10 metų.

Šiuo metu Lietuva iš viso turi apie 100 tūkst. rezervistų, turinčių pradinį karinį parengtumą, o iš jų aktyviajam rezervui priskiriami 27 tūkst. karių. Krašto apsaugos ministerija siekia, kad tarnyba aktyviajame rezerve būtų prailginta iki 15 metų, o tai leistų aktyviojo rezervo karių skaičių 2030 metais padidinti iki 47 tūkst. karių.

Nuo pernai kiekvienas aktyviojo rezervo karys turi savo karinį vienetą. Ši rezervo dalis, papildžiusi karinius vienetus, gali atlikti užduotis ne tik karo, bet ir taikos metu bei dalyvauti tarptautinėse operacijose. Pernai patvirtinta kariuomenės personalo rezervo koncepcija nustatė pagrindinius principus, kaip pasiekti, kad rezervas kuo efektyviau užpildytų reguliariuosius kariuomenės vienetus ir būtų pagrindas formuojant rezervinę brigadą.

„Atsižvelgdami į Lietuvos kariuomenės poreikius, peržiūrime aktyviojo rezervo organizavimą, siekdami, kad jo prievolininkų skaičius didėtų. Paskelbus mobilizaciją, į karo tarnybą pirmiausia būtų kviečiami aktyviojo rezervo prievolininkai, po to – kito parengtojo rezervo prievolininkai ir tik po to visi tie, kurie neturi pradinio karinio parengtumo“, – sako ministras A. Anušauskas.

Ministras pabrėžia, kad kariuomenės rezervo pertvarka yra orientuota į kokybę, todėl kariuomenės rezervas privalo būti ne tik pakankamas bei parengtas, bet ir gerai aprūpintas, todėl artimiausiu metu kariuomenę turėtų pasiekti papildomi kiekiai individualios ginkluotės ir ekipuotės, skirtos pilnai aprūpinti kariuomenės karo meto struktūrai priskirtus vienetus.

KAM informacija