Iš kaimynų mažiau korumpuoti tik estai

0
185

„Transparency International“ 2021 m. Korupcijos suvokimo indekso (KSI) tyrime Lietuvai skirtas 61 balas iš 100 galimų ir 34 vieta 180 šalių sąraše. Lyginant su praėjusiais metais, šalies KSI padidėjo 1 balu, Lietuva pakilo viena pozicija aukščiau vertinant tiek tarp ES (13 vieta), tiek tarp Pasaulio šalių.

Stebint pokyčius nuo 2012 metų – Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas išaugo 7 balais.

„Korupcijos suvokimo indekso teigiamas pokytis rodo antikorupcinę evoliuciją. Einame teisinga linkme – orientuojantis į gerojo valdymo principus, korupcijos prevencija tampa viena prioritetinių viešojo sektoriaus veiklos krypčių. Matome akivaizdžias pastangas mažinant valstybės ir savivaldos institucijų fragmentiškumą korupcijos prevencijos srityje. Siekiant išlaikyti pasiektus rezultatus ir laiku  valdyti kylančias rizikas, svarbu toliau stiprinti įrodymais grįstos antikorupcinės politikos formavimą Lietuvoje bei tęsti sėkmingas antikorupcinio sąmoningumo didinimo iniciatyvas.

Pastaraisiais metais ypač aiškiai pamatėme korupcijos žalą šalių ekonomikai, ypač tose valstybėse, kuriose nėra įdiegta aiškių antikorupcinių svertų. Sprendimų priėmimo proceso atvirumo užtikrinimas vis dar išlieka iššūkiu antikorupciniu požiūriu, tad būtina ne tik didinti viešojo sektoriaus atskaitomybės standartus, bet ir stiprinti komunikaciją su visuomene, įgalinti visuomenės narius dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, atitinkamai suteikiant tam reikalingus įrankius – užtikrinant valstybės valdomų duomenų atvirumą ir jų pakartotinį panaudojamumą.

Siekiant antikorupcinio proveržio, būtina imtis lyderystės už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą. Tikimės, kad nuo šių metų pradžios įsigaliojęs naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas, šiuo metu valstybėje derinama Nacionalinė korupcijos prevencijos darbotvarkė, „Skaidrumo akademijos“ bei kitos antikorupcinės iniciatyvos institucijų ir įstaigų vadovams taps postūmiu diegiant naują antikorupcinės veiklos kokybės standartą viešajame sektoriuje, ilgainiui užtikrinsiantį šios veiklos rezultatų poveikį antikorupcinei aplinkai“, – sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Estija 2021 metais gavo 74 balus ir užėmė 13 vietą (pernai – 75 balai ir 17 vieta), Latvija gavo 59 balus ir pakilo į 36 vietą (pernai – 57 balai ir 42 vieta), Lenkija – 56 balus ir užėmė 42 vietą (pernai – 56 balai ir 45 vieta), Baltarusija – 41 balą ir 82 vietą (pernai – 47 balai ir 63 vieta), Rusija – 29 balus ir 136 vietą (pernai – 30 balų ir 129 vieta).

KSI vertinamas 100 balų skalėje, kur 100 balų žymi labai skaidrią valstybę, 0 – labai korumpuotą. Korupcijos mastą viešajame ir politikos sektoriuose vertina įvairių sričių ekspertai ir verslo lyderiai.