Iškilmės Eišiškėse: „Vyskupas Aleksander Kaškevič – mūsų vyskupas“

0
423

Vakar Eišiškių Kristaus karaliaus žengimo į dangų bažnyčioje aukotos šv. Mišios už Gardino vyskupą kun. Aleksandrą Kaškevičių.

„Dėkingumas yra geriausias žmonijos matmuo. Vyskupas kun. Aleksander Kaškevič yra puikiu pavyzdžiu žmogaus, turinčio dėkingą širdį ir dėkingą atmintį. Jis dažnai pasakoja apie gimtąjį kraštą ir su didžiuliu nuoširdumu prisimena čia gyvenančius žmones. Gardino srities Bažnyčios valdymo srityje jūsų kraštietis, artimas jūsų širdžiai, o mano vadovas visada teikė pirmenybę Dievui. Visada kartojo, kad Dievas yra su mumis, kad Jis parodys kelią, Jis patars. Vyskupo Kaškevičiaus gimtasis Aukštalaukio kaimas, Eišiškės, Vilniaus kraštas – gali didžiuotis žmogumi, kuris Dievo valia vadovauja Bažnyčiai“, – homilijoje pasakė kun. Roman Kotlimovski, ilgametis JE Gardino vyskupijos vyskupo Aleksandro Kaškevičiaus sekretorius.

Lygiai prieš 70 metų šioje šventovėje būsimam vyskupui suteiktas Šventojo Krikšto sakramentas. Pamaldose dalyvavo pats Jubiliatas, Europos Parlamento narys ir Lietuvos lenkų rinkų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas Valdemar Tomaševski, Šalčininkų rajono savivaldybės vadovai kartu su meru Zdzislavu Palevičiumi, aukšto rango dvasininkai, Gardino diecezijos dvasininkai, Jubiliato šeimos nariai, Eišiškių parapijos tikintieji, svečiai iš kitų Vilniaus krašto parapijų.

Vyskupas kun. Aleksander Kaškevič, beveik 30 metų tarnaujantis Gardine, pabrėžė, jog pamaldos ir susitikimas su kraštiečiais Eišiškėse jam yra nepaprastai jaudinantis ir džiaugsmingas.

„Svajojau apie tai. Nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. Tadeušui Matulianecui už organizavimą, o visiems atvykusiems – už norą melstis kartu. „Čia viskas prasidėjo“ – taip kalbėjo Šv. Jonas Paulius II lankydamasis gimtajame Vadovicų mieste. Man viskas prasidėjo Eišiškėse. Iki šiol kalbu maldas, kurių išmokė mane pakrikštijęs kunigas“, – sakė jubiliatas.

Sveikinimus sukaktuvininkui skyrė Europos Parlamento narys ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas Valdemar Tomaševski, pabrėždamas, kad jo vadovaujamas politinis judėjimas visada savo veikloje vadovavosi krikščioniškomis vertybėmis.

„Mums reikalingas pavyzdys, kuriuo galėtumėme sekti. Kadaise juo buvo kun. Juzef Obremski, o šiandien didžiausiu autoritetu yra vysk. Aleksander Kaškevič. Kai dvasininkai yra tokie, krikščioniu būti lengviau. Tai mums yra svarbu, todėl savo partijos pavadinimą papildėme žodžiais „krikščioniškų šeimų sąjunga“, – pasakė V. Tomaševski.

Šalčininkų rajono savivaldybės vadovų vardu į Jubiliatą kreipėsi meras Zdzislav Palevič.

„Šiandien į vietą, kur, kaip prisiminė vyskupas, viskas prasidėjo, atėjo Vilniaus karšto žmonės, norėdami išreikšti didžiulę padėką ir pagarbą kunigui, įkūnijančiam nuostabias vertybes – beribį kuklumą, nuolankumą, darbštumą. Ypatingi vyskupo bruožai – nepaprastas mokėjimas vienyti žmones ir kurti dialogą su kitu žmogumi. Žiūrėdamas į Jubiliato tarnystę ir veiklą kiekvienas tai mato ir gerbia. Mums Jūs esate Mūsų Vyskupu. Dėkojame už šią dovaną, jog mūsų žemė davė tokį svarbų Bažnyčiai žmogų ir mums, nes vyskupas yra mūsų moralinis ir dvasinis autoritetas“, – sakė Z. Palevič.

Jubiliatą taip pat pasveikino Šalčininkų rajono mero pavaduotoja Beata Petkevič, Savivaldybės administracijos direktorius Josif Rybak ir jo pavaduotojas Gžegož Jurgo.

 

Šalčininkų raj. savivaldybės informacija