Iškilmingai atidarytas atnaujintas Švenčionių rajono policijos komisariato pastatas

0
58

Eksploatuojant 1987 metais statytą pastatą nebuvo atliktas ženklesnis jo remontas – tik lokalūs patvarkymai. Per šį laikotarpį išryškėjo esminiai trūkumai ir problemos: pastato sienų deformacijos ir nesandarumas; stogo hidroizoliacinės dangos nusidėvėjimas; šildymo vėdinimo sistemos neefektyvumas; apšvietimo sistemos nusidėvėjimas. Būtent šie pagrindiniai trūkumai neleido sukurti pastate reikalaujamas higienos normas atitinkančių darbo sąlygų, o F energinio efektyvumo klasę atitinkančio pastato išlaikymas suponavo papildomus kaštus.

Vilniaus apskr. VPK 2022 m. birželio mėn. pasirašė rangos darbų sutartį su UAB „Stogtekta“ dėl Švenčionių rajono policijos komisariato pastato atnaujinimo modernizavimo darbų. Darbų sutarties kaina – 665 tūkst. Eur. 90 proc. statybos darbų vertės buvo finansuojama iš ES struktūrinių fondo lėšų, 10 proc. sudarė biudžeto lėšos.

Įgyvendinus šį Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą, pasiektas ir jo tikslas – pagerintos administracinio pastato energinės savybės, sukuriant komfortiškas, higienos normas policijos paslaugų kūrimo bei teikimo sąlygas. Taip pat padidintas energijos vartojimo efektyvumas pasiekiant pastato energinio efektyvumo B klasę ir sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 kiekį.

Vilniaus apskr. VPK informacija