Kaimyninių šalių parlamentų pirmininkai pasirašė bendrą pareiškimą dėl agresyvių neteisėtos Baltarusijos valdžios veiksmų

0
280

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen kartu su Lenkijos Respublikos Seimo, Estijos Respublikos Rygikogo ir Latvijos Respublikos Saeimos pirmininkais šiandien pasirašė bendrą pareiškimą dėl agresyvių neteisėtos Baltarusijos valdžios veiksmų, provokuojančių krizę prie išorinių Europos Sąjungos sienų ir keliančių grėsmę viso regiono saugumui.

„Griežtai smerkiame nuolat Baltarusijos režimo remiamą neteisėtos migracijos instrumentalizavimą, kuris dirbtinai sukuriamas kaip hibridinės operacijos politiniais tikslais dalis, nukreipta prieš Lietuvą, Latviją, Lenkiją, kartu ir visą Europos Sąjungą. Raginame tarptautinę bendruomenę, ypač tranzito ir kilmės šalis, griežtai pasipriešinti šiems veiksmams, imtis būtinų veiksmų. Taip pat smerkiame neteisėto Lukašenkos režimo veiksmus, kuriais užkertamas kelias humanitarinei kaimyninių šalių pagalbai migrantams“, – teigiama pareiškime.

Valstybių vadovai taip pat ragina Europos Sąjungą įgyvendinti naująjį sankcijų paketą, dėl kurio susitarė valstybių narių užsienio reikalų ministrai ir kuris nukreiptas prieš asmenis bei subjektus, prisidedančius prie Lukašenkos režimo veiklos, kuri padeda neteisėtai kirsti ES išorės sienas.

„Pabrėžiame, kad už padėties prie sienos normalizavimą visiškai atsako neteisėtas Aliaksandro Lukašenkos režimas, o ES ir jos valstybės narės turėtų toliau vadovautis bendrai Europos Vadovų Tarybos ir Užsienio reikalų tarybos priimtais nutarimais ir politine pozicija“, –  sako parlamentų vadovai.