Kalveliuose duris atvers dar vienas Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro filialas

0
276

Jaukioje ir šeimai artimoje aplinkoje saugų prieglobstį ras 8 – 9 globotiniai.

Praėjusio Tarybos posėdžio metu patvirtintas sprendimo projektas, pagal kurį perduotame savivaldybės nuosavybės teise turimame būste Šeimos ir vaiko krizių centras įkurs bendruomeninius vaikų globos namus be tėvų globos likusiems vaikams apgyvendinti.

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose bus teikiamos socialinės paslaugos vaikams, kurie negauna reikiamos priežiūros šeimoje arba kurių šeimose įvyko nelaimė. Šiems vaikams bus teikiama trumpalaikė socialinė globa, kol vaikas bus grąžintas į šeimą arba priimtas sprendimas skirti nuolatinę globą.

Apgyvendintiems vaikams bus teikiama psichologinė pagalba, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laisvalaikio organizavimas, maitinimo ir asmens higienos paslaugos ir kt. Vaikai lankys Kalveliuose esančias švietimo įstaigas.  Augant šeimai artimoje aplinkoje, vaikams bus sudarytos sąlygos suvokti priklausomybės šeimai reikšmę, plėtojami ir stiprinami stabilūs tarpasmeniniai vaiko, biologinės šeimos bei artimųjų giminaičių ryšiai, kurie yra pagrįsti pagarba ir meile.