Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija – greitai bus baigta

0
229

Vilniaus vakariniame pakraštyje, Sudervėlės upelio pakrantėje esanti valykla švarina nuo aplinkinių sostinės mikrorajonų gatvių surenkamas paviršines nuotekas. Pasibaigus rekonstrukcijai, padidės paviršinių nuotekų išvalymo efektyvumas, įrenginių valdymas bus automatizuotas, sumažės aplinkinių rajonų patvinimo rizika, sutvarkyta aplinka.

„Valykla pastatyta dar 1985 m., o išaugus aplinkiniams rajonams ir kietųjų dangų plotams, ją reikėjo rekonstruoti, padidinant našumą ir pajėgumus. Atnaujinti Karoliniškių nuotekų valymo įrenginiai galės išvalyti kur kas didesnį paviršinių nuotekų kiekį, o įrengta akumuliacinė kaupykla padės suvaldyti į Sudervėlės upelį patenkantį paviršinių nuotekų srautą. Tai ypač aktualu Gudelių kaimo gyventojams, kurių kiemus po liūčių ar pavasarinio polaidžio metu užliedavo iš krantų išsiliejusio upelio vanduo“, – sako Kęstutis Vaicekiūtis, bendrovės „Grinda“, Vilniaus mieste prižiūrinčios lietaus nuotekynės sistemą, vadovas.

Ant Sudervėlės upelio esantys Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginiai aptarnauja didelį kritulių surinkimo baseiną, apimantį Karoliniškių, Pilaitės, Justiniškių ir Viršuliškių mikrorajonus bei dalį Vilniaus vakarinio aplinkkelio. Įgyvendinus rekonstrukciją, bus išvalomos nuo gatvių naftos teršalais ir kietosiomis dalelėmis užterštos paviršinės nuotekos. „Pastatytas įtekėjimo kolektorius, atitekančio ir išleidžiamo vandens kokybės monitoringo sistema, srauto akumuliavimo kaupykla, požeminės smėlio ir naftos gaudyklės, o valymo įrenginių našumas sieks 2250 l/s – visa tai užtikrins, kad iš valymo įrenginių ištekantis vanduo būtų švarus“, – teigia K. Vaicekiūtis.

Rekonstrukcijos darbai atlikti jau buvusių valymo įrenginių vietoje, o šalia jų esančioje teritorijoje planuojama sutvarkyti reljefą, apsėti ją veja. Numatoma rekonstravimo darbų pabaiga – 2019 m. gruodžio mėn.

Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija yra regioninės svarbos projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste“, finansuojamo ES Sanglaudos fondo, Vilniaus miesto savivaldybės ir „Grinda“ lėšomis, dalis. Projekto vertė yra 26 mln. eurų, jo įgyvendinimą prižiūri LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

 

Vilniaus m. savivaldybės informacija