Keliones kompensuos dar daugiau švietimo darbuotojų, didėja ir kompensuojama suma

0
148

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose trūksta logopedų, specialiųjų pedagogų, pradinio ugdymo, fizikos, anglų, lietuvių ir lenkų kalbos mokytojų, psichologų ir kitų švietimo specialistų. Krašto valdžia priėmė sprendimą, kuris, kaip tikimasi, padės ne tik pritraukti naujus kvalifikuotus specialistus, prisidėsiančius prie švietimo plėtros, bet ir sumažins pedagogų patiriamas kelionės išlaidas.

Vilniaus rajone dirbantys mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai jau ketvirtus metus į darbą keliauja pigiau. Nuo 2019 m. pradžios pedagoginiams darbuotojams, važiuojantiems į darbą nuo 3 iki 40 km į vieną pusę ir atgal atstumu, kelionės išlaidos buvo kompensuojamos po 0,07 Eur už 1 km.

Taryba nutarė skirti kelionės išlaidų kompensacijas ne tik mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, bet ir Vilniaus rajono švietimo įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba, vadovams, pavaduotojams ugdymui bei ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, važiuojantiems į darbą nuo 3 iki 40 kilometrų į vieną pusę ir atgal atstumu. Taip pat, atsižvelgus į padidėjusias išlaidas kurui, buvo nuspręsta kompensuojamą sumą padidinti iki 0,10 Eur už 1 km.

Kelionės išlaidų kompensacijos bus skiriamos švietimo įstaigų specialistams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nesutampa su darbo vieta, kurie į darbą ir atgal važiuoja nuo 3 iki 40 kilometrų į vieną pusę atstumu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais ar nuosavu transportu.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija