Ketina investuoti į centralizuotų tinklų plėtrą

0
238

„Vilniaus vandenys“ praneša, jog jau antrus metus iš eilės finansuos magistralinių geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo vamzdynų tiesimą apgyvendintose Vilniaus miesto, Švenčionių, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų teritorijose bei kviečia gyventojus teikti paraiškas. Iki praėjusių metų tokia plėtra buvo vykdoma Europos Sąjungos paramos fondų ar pačių gyventojų lėšomis.

Pirmoji tokių infrastruktūros plėtros projektų atranka vyko 2018-aisiais ir bendrovė sulaukė per 30 gyventojų paraiškų. Septynioms iš jų buvo skirtas finansavimas. Bendra projektų apimtis siekia apie 2 mln. Eur ir jie bus įgyvendinti per 2019-uosius metus.

Kaip vyksta projektų reitingavimas?

Siekdama kuo efektyviau panaudoti investicijas, bendrovė paraiškas vertins ir reitinguos, vadovaudamasi įmonės patvirtinta Infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodika.

Kad galėtų dalyvauti reitingavime, gyventojai, pirmiausia, turi suorganizuoti gyventojų susirinkimą ir jo metu išsirinkti įgaliotą atstovą – pareiškėją, kuris gyventojų grupę  atstovaus viso tolimesnio proceso metu.

Bendrovei turi būti pateikta užpildyta paraiška, bendrijos susirinkimo protokolas ar notaro patvirtintas rašytinis įgaliojimas pareiškėjui atstovauti fizinius asmenis. Būtina pridėti prisijungimo sąlygas arba paraiškoje pateikti jų numerį, taip pat su „Vilniaus vandenimis“ suderintą projektinį pasiūlymą arba techninį projektą, kuriam turi būti gautas statybos leidimas. Projektuose turi būti nurodyti tinklų ilgiai ir skersmenys, siurblinių skaičius.

Būtinas užstatas, kuris, kaip skelbiama, bus grąžintas

Paskelbus teritorijų, kurių prijungimą prie tinklų finansuos „Vilniaus vandenys”, sąrašą, įgaliotas asmuo bus pakviestas pasirašyti sutarties dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos. Kartu turės būti sumokėtas bendras užstatas, skaičiuojant 300 Eur vienam namų ūkiui. Šis užstatas – tai garantija, kad namų ūkiai prisijungs prie bendrovės įrengtos infrastruktūros. Įgaliotam atstovui jis bus grąžinamas dalimis kiekvieną ketvirtį už tuos namų ūkius, kurie jau bus prisijungę prie nutiestų tinklų.

 

Parengta pagal bendrovės „Vilniaus vandenys“ informaciją