Kitąmet – išskirtinis dėmesys Lietuvos karaimų istorijai ir kultūrai

0
255

Vyriausybė patvirtino Kultūros ministerijos parengtą Lietuvos karaimų metų minėjimo 2022 metais planą.

„Kitąmet minimi Lietuvos karaimų metai yra ypatinga galimybė atidžiau pažvelgti į ilgametę lietuvius ir karaimus siejančią istoriją. Šią galimybę turime kūrybiškai išnaudoti ir tiek vietos bendruomenėms, tiek plačiajai visuomenei padėti atverti didžiulį karaimų kultūros ir paveldo lobyną. Patvirtintas planas leis Lietuvos karaimų metus paminėti išties turiningai ir aktyviai“, – sako kultūros viceministras Albinas Vilčinskas.  

Įgyvendinant šio plano priemones numatoma organizuoti minėjimus, konferencijas, įvairius kultūrinius, edukacinius, pažintinius, leidybos ir viešinimo renginius, vykdyti projektus, kuriais siekiama paskatinti visuomenę domėtis valstybės praeitimi, pristatyti Lietuvos karaimų istoriją ir kultūrą. Kultūriniai ir pažintiniai renginiai vyks Vilniuje, Trakuose, Panevėžyje, Lietuvos diplomatinėse atstovybėse užsienyje, muziejuose ir bibliotekose.

Minėjimo plane išskirti keturi skyriai: viešinimo ir leidybos veiklos; minėjimai, konferencijos, renginiai; kultūros sklaidos, edukacinės ir pažintinės veiklos; atminimo įamžinimo veiklos – iš viso beveik keturios dešimtys veiklų ir projektų.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose bus suorganizuotas oficialus Lietuvos karaimų metų minėjimas, Vilniaus universitete – tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Lietuvos karaimų metams. Trakuose įvyks tarptautinis karaimų suvažiavimas. Lietuvos karaimų kultūros bendrija ir Trakų istorijos muziejus Trakų salos pilyje surengs muzikinį renginį-oratoriją „Karaimai“. 2022-aisiais numatoma užbaigti Vilniaus karaimų kenesos remonto darbus. Informacija, skirta Lietuvos karaimų istorijai ir kultūrai, bus viešinama Lietuvos radijo ir televizijos laidose, bus sukurtos ir eksponuojamos minėjimo metams skirtos parodos, išleisti leidiniai, skirti karaimų muzikai, iškiliems Lietuvos karaimų bendruomenės žmonėms, su karaimų gyvenimu ir istorija Lietuvoje susijusioms vietoms. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija Trakuose įrengs Karaimų miesto dalies maketą. Tautinių mažumų departamentas kartu su Lietuvos karaimų kultūros bendrija ir religine bendruomene organizuos karaimų jaunimo stovyklą ir stovyklą „Kujaščech“, skirtą karaimų vaikams.

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad kitais metais sukanka 625 metai nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kvietimo karaimams įsikurti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 2022-uosius yra paskelbęs Lietuvos karaimų metais.