„Lenkai“ kovoja dėl krašto naujakurių pinigų

0
25

Vilniaus rajono savivaldybės taryba pritarė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijos seniūno Waldemaro Urban teiktai rezoliucijai dėl Vilniaus rajono savivaldybei tenkančios gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalies. Rezoliucijoje kreipiamasi į Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę, prašant atstatyti savivaldybei tenkančią GPM dalį iki 100 proc.

„Šiuo metu galiojantis įstatymas ir GPM perskirstymo metodika Vilniaus rajono savivaldybei yra labai nepalanki. Savivaldybė praranda didžiules lėšas, surinktas iš savo gyventojų pajamų mokesčio. Vilniaus rajonas yra augantis – gyventojų skaičius kasmet didėja, natūralu, kad ir poreikiai infrastruktūrai, patraukliai gyvenamajai aplinkai taip pat didėja. Čia yra tie finansiniai resursai, kurie šiai dienai skiriami kitoms savivaldybėms, bet galėtų prisidėti būtent prie Vilniaus rajono gyventojų gerovės“, – pažymi LLRA-KŠS frakcijos seniūnas W. Urban.

Rezoliucijoje siekiama atkreipti dėmesį į didėjančius Vilniaus rajono poreikius bei savivaldybės išskirtinumą: Vilniaus rajonas žiedu apjuosia šalies sostinę, o tai reiškia, kad jo infrastruktūra naudojasi ne tik rajono, bet ir kitų savivaldybių gyventojai.

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, Vilniaus rajono savivaldybei tenka tik 79,9 proc. jos gyventojų sumokėto pajamų mokesčio dalis, o apie 20,1 proc. perskirstoma kitoms šalies savivaldybėms pagal „savivaldybių donorių mechanizmą“. Kitas savivaldybes, ypatingai, kuriose gyventojų skaičius mažėja, siūloma subsidijuoti, pvz. iš pridėtinės vertės ar kitų mokesčių, kurie patenka į valstybės biudžetą, o galėtų atitekti savivaldybėms, t. y. gyventojams.

„Raginame Lietuvos centrinę valdžią atsižvelgti į mūsų argumentus ir rasti galimybes padidinti mūsų savivaldybei tenkantį GPM procentą ir taip prisidėti prie Vilniaus rajono plėtros“, – kviečia peržiūrėti tvarką W. Urban ir pažymi, kad Lietuvoje savivaldybių finansavimas yra labai mažas, palyginus su kitomis Europos Sąjungos šalimis.

Tikimasi, kad tiek Seimas, tiek Vyriausybė išgirs ir supras Vilniaus rajono iškeltas problemas, kurios aktualios ir kitoms žiedinėms savivaldybėms, ir per bendrą dialogą bus rastas sprendimas, padėsiantis užtikrinti ekonominį Vilniaus rajono augimą bei įgyvendinti socialinio teisingumo ir solidarumo tikslus.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija