Kviečia sugrįžti iš užsienio – stiprins pagalbą ir integraciją Vilniaus rajone

0
29

Rajono meras Robertas Duchnevič kartu su užsienio reikalų viceministru Egidijumi Meilūnu aptarė grįžtančių iš užsienio piliečių didesnės integracijos galimybes ir priemones. Susitikimo metu aptarta, kad žvelgiant į perspektyvą Vilniaus rajonas turi tam geras sąlygas, tik reikia daug ką inicijuoti ir sutvarkyti, ko anksčiau nebuvo padaryta.

Pasak mero R. Duchnevičiaus, Vilniaus rajonas savo teritorija yra labai platus, čia gali kurtis daug naujų gyventojų, tarp kurių – grįžtantys piliečiai tiek pavieniui, tiek su savo šeimomis, tačiau būtina stiprinti ne vieną sritį, kurioje jie galėtų tikėtis reikiamos pagalbos, tikslinės informacijos suteikimo.

„Iki šiol mūsų rajone ši svarbi tema nebuvo pakankamai plėtojama. Esame augantis rajonas, kuo toliau, tuo labiau pasiūlysime čia gyvenantiems žmonėms didesnes įsidarbinimo, mokymosi, rekreacinių, sportinių ir kūrybinių veiklų galimybes“, – sako R. Duchnevič.

Mero teigimu, artimiausias darbas bus sukurti šioje svetainėje polapį, kurioje matysis pirmieji žingsniai sugrįžus gyventi į Lietuvą, aprašomi integracijos sąlygos, žmonių konsultavimas „vieno langelio“ principu, pagalbos priemonės, „ambasadorių“ duomenys ir kita aktuali informacija.

Jis pabrėžia, kad siekiant pritraukti gyventojus pirmiausia reikia kurti daugiau darbo vietų rajone, užtikrinti ugdymo įstaigų gerinimą ir plėtrą, burti aktyvius užsienyje gyvenančius žmones, bendruomenių lyderius, kad šie skatintų sugrįžti.

„Kalbėsimės su vietiniu verslu, jog labiau priimtų dirbti grįžtančius tautiečius, taip pat skatinsime užsienio investicijas. Ieškosime taip vadinamųjų „ambasadorių“ užsienio šalyse. Jie galėtų kviesti ir informuoti apie galimybes gyventi, dirbti bei mokytis būtent Vilniaus rajone“, – tęsia R. Duchnevič.

Savivaldybės vadovo teigimu, didelį dėmesį būtina skirti švietimui ir vaikų integravimui į vietos bendraamžių bendruomenę. Todėl, pasak R. Duchnevičiaus, į jau esamas vasaros stovyklas, kur dabar susirenka Vilniaus rajono vaikai, bus kviečiami užsienyje gyvenančių mūsų piliečių vaikai.

Taip pat šios savivaldybės administracija planuoja parengti „naujo gyventojo paketą“. Jame bus skelbiama visa reikalinga informacija naujakuriams – kur kreiptis dėl svarbiausių paslaugų, kokius ir kaip dokumentus pildyti, kur galima gauti reikalingą pagalbą ir pan. Fiziniai paketai bus dalijami kiekvienoje rajono seniūnijoje, o skaitmeninis variantas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje, taip pat čia esančiuose seniūnijų polapiuose.

Be to, numatoma plėsti studijų praktikos atlikimo galimybes pačioje savivaldybėje, jos pavaldžiose įstaigose ir įmonėse, taip pat kalbėtis su privačiu verslu, kad užsienyje studijuojantys piliečiai, pavyzdžiui, besimokantys polonistiką ar kt., galėtų paprasčiau ir lankesnėmis sąlygomis praktikuotis.

Viceministras E. Meilūnas merui pasiūlė imti geruosius pavyzdžius iš Alytaus miesto ir Marijampolės savivaldybių, kur sėkmingai veikia informavimo ir viešinimo apie sugrįžimą gyventi į šias vietoves sistema.

Be to, E. Meilūnas išskyrė Vilniaus rajoną kaip demonstruojantį spartų gyventojų grįžimą. Pasak jo, 2022 metais iš Vilniaus rajono išvažiavo 316 asmenų, o grižo 524 asmenų, ir tai, anot viceministro, yra vienas iš geriausių rodiklių visoje Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie sugrįžtančiųjų integraciją ir pagalbą Lietuvoje galima rasti Užsienio reikalų ministerijos administruojamoje svetainėje „Globali Lietuva“.