Labanoro mūšio partizanai įamžinti atminimo lentose

0
336

Didžiausiuose Švenčionių krašto Laisvės kovotojų kapuose palaidota daugiau nei 80 jaunų vyrų.

Sovietmečiu deramo dėmesio nesulaukusios kapinės vėl tapo lankomos, tik atkūrus nepriklausomybę. Sąjūdžio iniciatyva išaiškinta Labanoro mūšyje 1945 m. kovo 11–14 d. žuvusių ir į Švenčionis siauruku atvežtų partizanų palaidojimo vieta – pelkėje netoli Cirkliškio kaimo.

Šiai kovai jau 74-eri.

1990 m. žuvusiųjų atminimui buvo įrengtas memorialas (projektavo Juozas ir Valerijonas Jakštai), greta pastatytas medinis koplytstulpis su Rūpintojėlio skulptūra. Žuvusiųjų artimieji dar pastatė kryžių ir antkapinių paminklų.

Patikslinus žuvusiųjų duomenis, šiame kultūros paveldo objekte šiemet papildomai įrengtos atminimo lentos. Jose įamžintos Labanoro mūšyje žuvusių Apolinaro Juršio – Vytenio būrio 18 partizanų ir Antano Krivicko – Romelio būrio 6 partizanų pavardės.

 

Parengta pagal Švenčionių raj. savivaldybės informaciją