Lankėsi svečiai iš Lenkijos Legionovo miesto

0
425
????????????????????????????????????

Vilniaus rajono savivaldybėje merė Marija Rekst ir Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos direktorius Zbignev Čech susitiko su Legionovo miesto prezidentu Romanu Smogoževskiu (Roman Smogorzewski) ir šio miesto Fatimos Dievo Motinos parapijos kunigu Tomašu Chcialovskiu (Tomasz Chciałowski).

Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės. Numatyta plėtoti draugiškus santykius tarp abiejų regionų moksleivių, kuriant ir vykdant bendrus projektus, moksleivių mainų programas.

Pirmą kartą į Vilniaus rajoną atvykusiam Legionovo miesto prezidentui Romanui Smogoževskiui merė taip pat papasakojo apie Vilniaus rajoną, jo ryškų kultūrinį bei gamtinį paveldą, Savivaldybės veiklą, plėtros perspektyvas, planus, apie glaudžiai vykdomus bendradarbiavimus bei sėkmingai įgyvendinamus projektus.

 

Parengta pagal Vilniaus raj. savivaldybės informaciją