Leido vieną iš sostinės gatvių pavadinti Lecho Kačynskio (Lech Aleksander Kaczyński) vardu

0
244

Teismas, išnagrinėjęs trijų visuomeninių organizacijų ir dviejų piliečių skundą Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimo gatvę Šnipiškėse pavadinti Lecho Kačynskio vardu, atmetė skundą kaip nepagrįstą.

Asociacijos „Vilnijos“ draugija, Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga, Lietuvos pensininkų sąjūdis, L. K. ir E. M. kreipėsi į teismą prašydami panaikinti kaip neteisėtą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m vasario 7 d. sprendimą. Pareiškėjai taip pat pateikė prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl lenko kortos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai vertinimo.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs šį administracinį ginčą, priėjo prie išvados, kad „Vilnijos“ draugijos, Lietuvos pensininkų sąjūdžio ir Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos įstatai, Asociacijų įstatymo bei Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos nesuteikia pareiškėjams teisės ginti viešąjį interesą kreipiantis į teismą ir pareiškėjai nelaikytini suinteresuotais asmenimis. Tai konstatavęs teismas pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą, taip pat nevertino pateikto prašymo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl lenko kortos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai vertinimo.

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

L. Kačynskis su žmona Marija ir beveik šimtu aukšto rango politikų, kariuomenės, dvasininkijos atstovų žuvo 2010-aisiais metais per lėktuvo katastrofą Rusijoje, prie Smolensko. Delegacija vyko pagerbti Katynės žudynių aukų.