Leipalingyje vykdant partizanų paieškas rasti dešimties laisvės kovotojų palaikai

0
40

Palaikai atkasti keli šimtai metrų į vakarus nuo šio Lazdijų rajono miestelio MGB (KGB) būstinės, tarp sodybų esančiame rėžyje.

Partizanai buvo užkasti dviejose duobėse. Pirmoje vienas ant kito buvo sumesti trijų žuvusių partizanų kūnai, o ant jų užbėrus žemių sluoksnį dar du užmesti taip, kad vieno kojos atsidurtų šalia kito galvos. Nepabaigus tyrimų sunku pasakyti, ar visi šie penki partizanai buvo užkasti tą pačią dieną.

Antroje duobėje rasti penki partizanai buvo užkasti vienu metu. Šalia jų galvų guli viela apipintas sunkus akmuo ir aštrios skardos gabalas. Pagal kaulų sužalojimų pobūdį keliama prielaida, kad sumesti į duobę kūnai buvo niekinami į juos iš viršaus mėtant akmenį ir badant skardos gabalu.

Artimiausiu metu bus pradėti šių palaikų antropologiniai tyrimai ir identifikavimo (atpažinimo) darbai.

Išanalizavus istorinę medžiagą partizanų palaikų Leipalingyje aktyviau pradėta ieškoti 2020 m., kol kas svarbiausiu įvykiu tapo vieno reikšmingiausių partizaninio pasipriešinimo vadų, Laisvės kovos karžygio Juozo Vitkaus-Kazimieraičio palaikų atradimas. Kazimieraičio svarbą partizanų sąjūdyje atspindi faktas, kad apie jo žūtį 1946 m. buvo informuotas pats Sovietų Sąjungos diktatorius J. Stalinas.

Partizanų paieškų Leipalingyje archeologinius darbus vykdo VšĮ „Kultūros vertybių globos tarnyba“, istorinius tyrimus atlieka ir paieškoms bei identifikavimui vadovauja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, DNR mėginių sugretinimus atlieka Valstybinė teismo medicinos tarnyba, antropologinius palaikų tyrimus – Vilniaus universitetas, kasinėjimuose dalyvauja pulkininko Juozo Vitkaus inžinerinio bataliono kariai.

LGGRTC informacija