Lietuvos laisvosios rinkos institutas paskelbė 2022 m. šalies savivaldybių indeksą pagal finansinę padėtį ir investicinę aplinką: Vilniaus rajonas užėmė 6-tą vietą

0
102

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos politikų valdomam kraštui ekspertai priskyrė 56 balus (palyginimui: lentelės viršuje esanti Neringa surinko 80 balų, toliau einanti Palanga – 78 taškus, trečiasis Klaipėdos rajonas – 64 balus).

Indeksą sudaro biudžeto ir investicinės aplinkos vertinimai. Biudžeto sub-indeksą sudaro skola, vidaus sandoriai, savarankiškai surenkamos pajamos, o vertinant investicinę aplinką buvo analizuojamos materialinės investicijos, tiesioginės užsienio investicijos, gyventojų migracija, verslo liudijimai ir statybų leidimai.

Biudžetas

Vertinant biudžetą, Vilniaus rajono savivaldybė išskiriama kaip mažiausią skolos lygį turinti savivaldybė tarp mažųjų savivaldybių.

„Mažiausiais skolos lygiais pasižymi ir geriausiai įvertintos buvo Panevėžio, Radviliškio ir Vilniaus rajonų savivaldybės“, – rašo indekso autoriai.

2021 m. Savivaldybės skola sudarė 1,2 proc. nuo prognozuojamų pajamų, palyginus su 2020 m., skolos pokytis sudaro tik 1 proc. skolos sumažėjimo. Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybė palaiko žemą skolos santykį su prognozuojamomis pajamomis bei laikosi fiskalinės drausmės, vertinant šį rodiklį Vilniaus rajono savivaldybei skirtas aukščiausias įvertinimas – 10 balų. 10 balų iš visų šalies savivaldybių skirta tik Vilniaus rajono ir Klaipėdos miesto savivaldybėms.

Investicinė aplinka

Vilniaus rajonas pateko į ketvertuką geriausiai įvertintų mažųjų savivaldybių pagal investicinę aplinką. Vilniaus rajono savivaldybė surinko 72 balus, tiek pat surinko Neringos savivaldybė, pirmose vietose – Kauno rajonas su 77 balais ir  Palangos miestas (75).

Vilniaus rajono savivaldybė kartu su Neringos ir Kauno rajonais iš mažųjų savivaldybių sulaukia daugiausiai materialinių investicijų, palyginti su kitomis mažosiomis savivaldybėmis – vienam gyventojui tenka beveik 5 500 Eur materialinių investicijų per metus.

Už materialinių bei tiesioginių užsienio investicijų kiekį, tenkantį vienam gyventojui 2021 m., Vilniaus rajono savivaldybė surinko atitinkamai 9,37 ir 9 balų.

Verslo liudijimai

Vertinant investicinę aplinką buvo analizuojamas ir verslo liudijimų skaičius. Gyventojų, įsigijusių ar prasitęsusių verslo liudijimus, skaičius yra vienas iš rodiklių, padedančių įvertinti ekonominį aktyvumą savivaldybėje. Didesnis rodiklis rodo, kad gyventojų savarankiškai veiklai ir verslumui sudarytos palankesnės sąlygos (pavyzdžiui, savivaldybė taiko žemus mokesčių tarifus).

Analizuojant verslo liudijimus įsigijusių ar pratęsusių gyventojų skaičių tarp visų savivaldybių, Vilniaus rajono savivaldybei skirta 8,18 balo.

Verta pabrėžti, kad neseniai skelbtame Savivaldybių gerovės indekse 2022 m. palankiai buvo įvertinta gyvybinga Vilniaus rajono ekonomika. Vilniaus rajonas pakilo 3 vietomis ir užėmė 7 vietą tarp visų Lietuvos savivaldybių gerovės indekse.

Statistika rodo, kad Vilniaus rajone veikiančių ūkio subjektų skaičius kasmet auga, 2023 m. pradžioje siekė 3 822. Nuo 2019 m. iki 2023 m. pradžios ūkio subjektų Vilniaus rajone padaugėjo net 41,09 proc.

Vilniaus rajono savivaldybė pagal įsigytų 2022 m. verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užima 4 vietą (po Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos m.), pagal įsigytų verslo liudijimų mokėtiną sumą – 1 vietą tarp rajono savivaldybių ir 6 vietą iš 60 savivaldybių.

Vilniaus rajono savivaldybė aktyviai skatina verslumą bei remia smulkųjį ir vidutinį verslą, todėl yra įsteigusi Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondą.

Prie augančio ekonominio aktyvumo prisideda ir palanki mokestinė aplinka. Vilniaus rajono savivaldybės taryba jau 7 metus iš eilės nekeitė verslo liudijimų įkainių bei taikomų lengvatų. Toks sprendimas priimamas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas Vilniaus rajono gyventojams vystyti smulkųjį verslą vykdant veiklą pagal verslo liudijimus.

Statybos leidimai

Kuo daugiau savivaldybė išduoda statybų leidimų ir kuo labiau jų skaičius per metus padidėja, tuo geresnis įvertinimas jai skiriamas indekse. Didesnės tokių leidimų išdavimo apimtys reiškia didesnį verslo, ekonomikos aktyvumą savivaldybėje.

Iš mažųjų savivaldybių Vilniaus rajono savivaldybė kartu su Palangos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybėmis 2021 m. išdavė daugiausiai statybų leidimų – 1 tūkst. gyventojų teko net 30 leidimų.

Vilniaus rajone sparčiai didėja išduodamų statybos leidimų skaičius – rajonas plečiasi ir vystosi. Pvz., 2019 m. buvo išduoti 1 098 statybos leidimai, 2020 m. – 1 687, 2021 m. net 2 500 statybos leidimai.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija