Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) toliau įrodinėja, jog rinkimai Vilniaus rajone nebuvo laisvi

0
39

Rezultatais nusivylusieji tvirtina, kad antrąjį turą stebėję tarptautiniai stebėtojai nustatė visą eilę pažeidimų, turinčių diskriminacijos dėl tautybės požymių. Užsienio ekspertai neva taip pat pabrėžė savo ataskaitoje, kad su lenkų tautinės mažumos partijos, LLRA-KŠS, kandidatu Waldemaru Urbanu buvo elgiamasi šališkai, kas turėjo neigiamos įtakos ir rinkimų procesui, ir jų rezultatams.

Kovo 19 d. vyko pakartotinis balsavimas renkant savivaldybių merus. Vilniaus rajono mero rinkimų antrą turą stebėjo tarptautiniai stebėtojai: Europos Parlamento narys Patryk Jaki ir Lenkijos Respublikos Seimo narys Mieczysław Baszko.

Ataskaitą parengę tarptautiniai stebėtojai pabrėžė medžiagoje, kad tose teritorijose, kuriose gausiai ir tankiai gyvena tautinėms mažumoms priklausantys asmenys (Vilniaus rajone lenkai sudaro ap. 43 proc. gyventojų), jiems, vadovaujantis Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija, taikoma išskirtinė teisinė apsauga, įskaitant rinkimų procesą. Taip pat draudžiami yra bet kokie veiksmai, kurie turi diskriminacijos dėl tautybės požymių.

Štai tokius pažeidimus ekspertai iš užsienio nustatė po rinkimų Vilniaus rajone stebėjimo:

– rinkimų dieną balsavimo punktuose ir šalia jų organizuotu būdu telkėsi uniformuoti kariai, Lietuvos šaulių sąjungos (sukarintos organizacijos) nariai, kurie, kaip vertino balsavusieji, darė psichologinį spaudimą ir kėlė baimę lenkų tautinei mažumai priklausantiems asmenims. Kai nacionalinis transliuotojas skatina tautinės nesantaikos kurstymą, o kiekvienas rinkėjas prie balsavimo punktų mato sukarintos organizacijos narius su šautuvais – tokią situaciją yra sunku pavadinti normalia

– didžiausią rinkėjų skaičių turinčiame Vilniaus rajone iki dviejų buvo sumažintas išankstinio balsavimo vietų skaičius (buvo keturios), o tai savo ruožtu ženkliai apribojo galimybę balsuoti tiems asmenims, kurie negalėjo balsuoti rinkimų dieną ir apribojo galimybes pasinaudoti pilietinėmis teisėmis

– VRK sprendimu į rinkimų apygardos komisijos pirmininko pareigas nebuvo paskirtas nė vienas LLRA-KŠS, atstovaujančiai lenkų tautinei mažumai, atstovas, nors kitoms politinėms partijoms galimybė deleguoti savo atstovus buvo sudaryta. Tokie veiksmai turėjo neigiamos įtakos rinkimų skaidrumui

– prieš rinkimus Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) įsitraukė į politinės rinkimų kampanijos procesą, pasisakydama prieš LLRA-KŠS, atstovaujančios lenkų tautinei mažumai, kandidatą, kas savo ruožtu pakenkė kandidato įvaizdžiui ir rinkimų kampanijos sąžiningumui, nors visuomeninio transliuotojo pareiga yra skelbti įvairias pažiūras turinčių piliečių nuomones

– prieš rinkimų Vilniaus rajone II turą Lietuvos aukščiausios valdžios atstovai, t.y. premjerė ir parlamento pirmininkė įsitraukė į kampaniją, nukreiptą prieš kandidatą, priklausantį lenkų tautinei mažumai – tokiu būdu buvo pažeisti Europos standartai ir Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija, kuri draudžia bet kokią diskriminaciją dėl etninės kilmės

„Pateikti duomenys dėl pažeidimų per II rinkimų turą Vilniaus rajone leidžia tvirtinti, kad diskriminacijos požymių turi veiksmai, kurių rinkimų metu ėmėsi valdžios atstovai ir institucijos, taip pat įvairūs teisiniai veiksmai lenkų tautinei mažumai priklausančių rinkėjų atžvilgiu. Be to, su lenkų tautinės mažumos partijos, LLRA-KŠS, kandidatu Waldemaru Urbanu buvo elgiamasi šališkai, kas turėjo neigiamos įtakos pačiam rinkimų procesui ir rinkimų rezultatams“, – apibendrino tarptautiniai stebėtojai Patryk Jaki ir Mieczysław Baszko.