Partizanų pergalės ir jų vietos negali būti pamirštos!

0
100

Praėjus lygiai 75-eriems metams po sėkmingos sovietinių okupantų sunaikinimo operacijos, Trakų rajone prie Grendavės-Onuškio kelio šiandien bus atidengtas paminklas, skirtas partizanų vado Vaclovo Voverio-Žaibo sumanumui ir jo vadovaujamo būrio partizanų drąsai. Ceremonijos pradžia 2023 m. spalio 27 d., penktadienį, 18 val., vietos koordinatės: 54.497288, 24.646655, prie Lietuvos Respublikos valstybinio kelio 220 Rūdiškis-Onuškis.

1948 m. spalio 27 d. Žaibo vadovaujamas Lietuvos partizanų Geležinio Vilko būrys, priklausęs Kazimieraičio rinktinei, paskleidę gandą, jog Onuškyje numatomas partizanų susirinkimas, paspendė pasalą ir sunaikino sunkvežimiu link menamos partizanų susirinkimo vietos vykusią okupacinės valdžios MGB (TSRS saugumo spec. pajėgos) operatyvinę karių grupę. Mūšyje buvo nukauti visi okupantai, pasak vienų šaltinių – 19, gyvas liko tik jų šuo. Po mūšio partizanams atiteko amunicija ir ginklai. Tai buvo viena iš nedaugelio Lietuvos partizanų kruopščiai sumanytų ir įvykdytų operacijų, pasibaigusi partizanų pergale.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, atsakingo už kovų atminimo vietų apskaitą, generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys vardija: „Džiaugiamės privačiomis iniciatyvomis pagerbiant Lietuvos didvyrius, kurios dažnai aplenkia Lietuvos institucijų tarpusavio derinimo sprendimus. Tačiau svarbiausia, kad atsiranda istorinės atminties liudijimai, kurie ir ateities kartoms neleis užmiršti mūsų lietuvių tautos kovų. Tikimės, kad pavyks garbingai, kaip ir nesenai Juozą Vitkų-Kazimieraitį, palaidoti ir ketvirtąjį Kazimieraičio rinktinės vadą Vaclovą Voverį-Žaibą, kurio palaikai dar nėra atrasti.“

Iki 2014 m., kuomet prasidėjo Rusijos agresija prieš Ukrainą, Žaibo operacijos vietoje stovėjo akmuo, kuriame sovietmečiu buvo iškaltas tekstas: „1948-10-27 buržuaziniai nacionalistai užpuolė ir nužudė 19 sunkvežimiu vykusių karių”. Po kilusio nepasitenkinimo bangos, prasidėjus kelio remontui, šis sovietinius okupantų šlovinantis reliktas buvo pašalintas. Prasidėjus Rusijos plataus masto karui prieš Ukrainą 2022 m., aktyviems pagalbos kovojančiai Ukrainai dalyviams kilo mintis įamžinti šią Vaclovo Voverio-Žaibo operacijos vietą. Paminklas buvo pradėtas gaminti, tai suderinta su LGGRTC, taip pat susitarta su Vyriausiąja miškų urėdija dėl vietos ir leidimo. Paminklo autorius yra kalvis Juozas Tarailė, kuriantis Vilniuje, šalia Užupio. Paminklo gamybos ir įrengimo išlaidas padengė Tarailių šeima.

Paminklo autorius ir iniciatorius kalvis Juozas Tarailė primena: „Mūsų didvyrių kovų ir pergalių įamžinimo vietos neturi likti tuščios, nes kitu atveju labai greitai atsiras tenai neprietelius ar okupantus šlovinantys ženklai. Hibridinis karas prieš mūsų valstybę, visų pirma, prasideda nuo istorinės atminties menkinimo, pereinančio į didvyrių atminimo niekinimą bei abejonių skleidimą visuomenėje dėl jų žygių įamžinimo Lietuvos valstybėje. Šiuo mažu mūsų šeimos indėliu tikimės prisidėti prie mūsų didvyrių atminimo ir visuomenės atsparumo“.

Nuoroda į renginio vietą

Vykstant nuo Rūdiškių, link Onuškio 220 plentu, pravažiavus Grendavę, 400 metrų nuo Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapų.

LGGRTC informacija