Lietuvos vėliavos dieną Gedimino pilies bokšte iškilmingai iškelta trispalvė

0
688

Naujųjų metų dieną, sausio 1-ąją, minima Lietuvos vėliavos diena ir iškeliamos trispalvės. Šią dieną Vilniuje, Gedimino pilies bokšte, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono Garbės sargybos kuopos kariai 14 val. iškilmingai iškėlė naują Lietuvos valstybės vėliavą.

„Mūsų trispalvė – tai orios ir garbingos tautos valstybingumo liudijimas, kuris įrašytas ne vien tiktai istorijoje, bet ir kiekvieno lietuvio širdyje ir kraujyje,“ – sako krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus. Jis sausio 1 d. dalyvavo Lietuvos vėliavos iškėlimo Gedimino pilies bokšte 103-iųjų metinių ir Lietuvos vėliavos dienos ceremonijoje.

2021 m. bokšte plevėsavusi ir iškilmingai nuleista vėliava bus patikėta saugoti pilietiškumu pasižymėjusiai Vilniaus „Laisvės“ gimnazijai.

Perduoti saugoti senąją Gedimino pilies bokšto vėliavą vienai iš Lietuvos mokyklų – jau susiklosčiusi graži tradicija, tęsiama nuo 2005 metų. Iniciatyva perduoti mokyklai saugoti Gedimino pilies bokšto Lietuvos trispalvę pradėta siekiant pagerbti ir paskatinti mokyklas, aktyviai dalyvaujančias ugdant vaikų ir jaunimo pilietiškumą, visuomeninį ir pilietinį aktyvumą, skatinant šalies istorijos, kultūros ir Lietuvos kariuomenės pažinimą.

Apie Lietuvos vėliavos dieną:

Daugiau nei prieš šimtmetį, 2018 metų vasario 16 d., Lietuvos žmonės atkūrė XVIII a. pabaigoje prarastą valstybingumą ir sukūrė modernią Lietuvos valstybę. Tačiau atgimusiai valstybei netrukus kilo išlikimo pavojus. Trispalvę kaip laisvos Lietuvos ženklą 1919 metų sausio 1 dieną Gedimino pilies bokšte pirmą kartą iškėlė dešimties savanorių būrys: karininkas Kazys Škirpa, karo valdininkai Jonas Nistelis ir Petras Gužas, kareiviai Albinas Rauba, Romualdas Marcalis, Pranas Plauska, Jonas Norvila, Mikas Slyvauskas, Vincas Steponavičius ir Stasys Butkus.

Deja, pirmą kartą iškelta Lietuvos trispalvė plevėsavo neilgai. 1919 m. sausio 6 d. Vilnių užėmę bolševikai nuo trispalvės nuplėšė geltoną ir žalią spalvas, palikę tik raudoną.

Antrą kartą Lietuvos trispalvė buvo iškelta 1920 m. rugpjūčio 26 d., kai į Vilnių sugrįžo Lietuvos kariuomenė. Tačiau tų pačių metų spalio 9 d. Vilnių užgrobė „želigovskininkai“ ir lietuviška trispalvė vėl buvo nuplėšta.

Trečią kartą Lietuvos trispalvė suplevėsavo virš Gedimino pilies bokšto 1939 spalio 29 d., kai Lietuva atgavus Vilnių. Pirmajam Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pėstininkų pulkui buvo suteikta ši garbė – Gedimino pilies bokšte iškelti Lietuvos vėliavą. Varpai skambėjo tol, kol šaudė patrankos. Po vėliavos pagerbimo, garbės kuopa, palikusi prie vėliavos garbės sargybą, nulipo nuo kalno į Katedros aikštę ir atstojo į bendrą rikiuotę. I pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko vadas pulkininkas Leonas Gustaitis Vilniaus rinktinės vadui atraportavo:

– Pakėliau vėliavą Gedimino kalne, pastačiau garbės sargybą ir pabrėžiau, kad kol Gedimino pulkas yra Vilniuje, tol Trispalvė vėliava čia laisvai plevėsuos.

Tačiau ir tuomet vėliava neilgai plevėsavo…

Ketvirtą kartą Lietuvos trispalvę virš Gedimino bokšto iškėlė sukilę lietuviai kariai 1941 birželio 23 d. popietę. Tačiau taip pat labai neilgam, vėliava kabėjo ten tik vieną mėnesį.

Penktą kartą 1944 metais balandžio 6 d. septyni generolo leitenanto Povilo Plechavičiaus suformuoti Lietuvos vietinės rinktinės batalionai atžygiavo į Vilniaus kraštą ir į Vilnių bei Gedimino pilies bokšte iškėlė Lietuvos trispalvę vėliavą, kuri plevėsavo iki gegužės 15 dienos.

Vėliau prasidėjo gūdūs sovietmečio metai be Lietuvos trispalvės.

Po penkias dešimtis metų trukusių okupacijų, prasidėjus Lietuvos tautiniam atgimimui, Gedimino pilies bokšte Lietuvos vėliava vėl iškelta 1988 metų spalio 7 d. ir nuo to laiko tebeplevėsuoja iki šiol. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, sausio 1-oji paskelbta valstybine švente – Lietuvos vėliavos diena.

KAM informacija