Maišiagaloje pagerbtas Vilniaus krašto patriarcho kun. prelato Juzefo Obrembskio atminimas

0
508

Švenčiamos Juozinės. Juzefo vardadienio proga surengtas iškilmingas a.a. monsinjoro garbei skirtas renginys Maišiagaloje. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurioje kunigavo šviesaus atminimo dvasininkas, šv. Mišias aukojo parapijos klebonas monsinjoras Jan Kasiukevič. Iškilmėse dalyvavo Seimo narė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė, Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Sofija Ryžova kartu su pavaduotoja Janina Klimaševska, Lietuvos lenkų mokyklų draugijos „Macierz Szkolna” pirmininkas Juzef Kviatkovski, Maišiagalos seniūno pavaduotojas Andžej Adomaitis bei Maišiagalos ir kaimyninių seniūnijų švietimo, kultūros ir socialinių paslaugų įstaigų direktoriai. Į J. Obrembskio garbei skirtą renginį taip pat atvyko svečiai iš Lenkijos – Wysokie Mazowieckie miesto  meras Jaroslav Siekierko kartu su vietos Tarybos nariais.

Po bendros maldos prie kunigo prelato J. Obrembskio kapo buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakės. Malda ir padėkos žodžiais dar kartą paminėtas anapilin išėjęs Vilniaus krašto patriarchas.

Jis gimė 1906 m. kovo 19 d. netoli Lomžos  Justino Vincento ir Anos Kołaczkowski šeimoje. 1926 m. baigęs Mazovijos Ostruvo gimnaziją, persikėlė gyventi į Vilnių, kur įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Po metų (1927 m.) perėjo studijuoti į Vilniaus Stepono Batoro universiteto Teologijos fakultetą, kurį 1932 m. baigė. Tais pačiais metais birželio mėnesį buvo įšventintas į kunigus ir paskirtas dirbti į Turgelius.

Dirbdamas Turgelių parapijoje (iki 1950 m.), rūpinosi ne tik dvasiniu parapijiečių gyvenimu, taip pat pagyvenusiais kunigais, besislapstančiais nuo bolševikų. Daug parapijiečių išgelbėjo nuo tremties. Vokiečių okupacijos metu išgelbėjo keletą kaimų nuo visiško sunaikinimo, aprūpindavo belaisvius maistu.

1950 m. klebonas buvo paskirtas dirbti į Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapiją, kur tapo vicedekanu, nuo 1981 m. – monsinjoru.

 

Vilniaus rajono savivaldybės informacija

Wikipedia informacija